9. 8. 2020  10:23 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identifikačné číslo: 2470
Univerzitný e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     
     
Záverečná práca     Projekty     
Publikácie          Vedené práce     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Abou Nassif, PhD.
Prenos vibroakustickej energie do stavebných konštrukcií
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Belica
Prenos nízkofrekvenčného kmitania a jeho vplyv na stavebné konštrukcie a človeka
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jozef Bernáth
Spracovanie metodiky stanovenia kvality strojov vibroakustickou diagnostikou
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Černý
Kinematické a dynamické podmienky podporujúce ABS systém
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Radoslav Darula
Modelovanie prenosu vibroakustického vlnenia konštrukciami obsahujúcimi pórovité a kompozitné materiály
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Libor Gschwandtner
Nízkofrekvenčný hluk a jeho vplyv na človeka
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Hanzalíková
Hluk vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Hesek
Ekonomika stratégie znižovania hluku v priemysle
október 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Štefan Hrončo
Metóda stanovenia stupňa poškodenie ozubenia prevodových sústav pittingom vibrodiagnostikou
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Štefan Hrončo
Stanovenie pittingu vibrodiagnostikou
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Ondrej Chlebo, PhD.
Vibrodiagnostická metóda stanovenia poškodenie neevolventhého ozubenia prevodových sústav
október 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Janáková
Vibroakustická analýza skúšobného zariadenia
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Klinovský
Analýza a návrh odporúčaní hodnotenia kvality ložísk z hľadiska ich dynamických prejavov (kmitania a hluku)
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ján Labák
Prenos vibroakustickej energie od kotlových sústav do prostredia
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Lacko
Frequency and Modal Analysis of Gear Set
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. František Molnár
Monitorovanie stavu mechanických sústav zohľadňujúce diagnó-zu príčiny a/alebo poškodenia jej komponentov
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Juraj Oreský, PhD.
Modelovanie prenosu vibroakustického vlnenia do kabíny mobilného stroja
október 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kirtarsinh Dharmendrasinh Parmar
Analysis of the clutch releasing bearing from point of dynamics using a dynamic simulation
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Turčiak
Redukcia kmitania hmotnostného prietokomeru vibroizoláciou
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Turčiak
Vplyv mechatronických systémov na bezpečnosť jazdy automobilu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Tvarožek
Špecifiká dynamického zaťaženia strelných zbraní a ochrana pred nimi
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Tomáš Tvarožek
Vplyv hluku na ekonomiku strojárskych podnikov a zdravie človeka
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Tvarožek
Vplyv hluku na ekonomiku strojárskych podnikov a zdravie človeka
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Valach
Akustická analýza učebných priestorov na fakulte
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Valach
Vplyv priestoru na kvalitu produkcie hudby a hovoreného slova
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Dušan Zuberský
Vplyv kmitania a hluku na zdravie človeka
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná