Dec 13, 2019   1:21 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
University e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Economy of reduction strategies noise in the industry
Written by (author): Ing. Juraj Hesek
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Opponent:Ing. Peter Petrák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomika stratégie znižovania hluku v priemysle
Summary:Ľudia, ktorý pracujú v priemysle sú vystavení nadmernému hluku v priemere 1/3 svojej pracovnej doby. Nadmerná hladina hluku, ktorá pôsobí na človeka, má negatívny dopad na jeho zdravie a môže v určitých prípadoch spôsobiť aj smrť. Niektoré následky sa prejavujú až s odstupom času, kedy je už neskoro a zdravie zamestnanca je trvalo poškodené, preto je v posledných rokoch kladený vysoký dôraz na systematické znižovanie hluku na pracovisku. Právnymi predpismi štátu sa upravujú povinnosti pre zamestnávateľa, ale i zamestnanca, ktoré je nutné dodržiavať, aby bol zamestnanec počas pracovnej doby chránený pred nadmernou expozíciou voči vibroakustickej energii. Samotný manažment podniku je taktiež dôležitým elementom, pretože rozhoduje o použití finančných prostriedkov do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jedným z nástrojov manažmentu na výpočet ekonomickej návratnosti vložených investícií na znižovanie hluku sa používajú ekonomické modely.
Key words:legislatíva, hluk, manažment, ľudské zdravie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited