Dec 15, 2019   11:52 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
University e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis and design recommendations, evaluating the quality of the rolling bearings from the point of view of dynamic behavior (vibration and noise)
Written by (author): Ing. Jozef Klinovský
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Opponent:prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a návrh odporúčaní hodnotenia kvality ložísk z hľadiska ich dynamických prejavov (kmitania a hluku)
Summary:Ložisko patrí medzi najzákladnejšie strojnícke súčiastky, slúži na prenos síl medzi pevnými a pohyblivými časťami mechanického stroja. Dôležitým kritériom pri prevádzke ložiska je aby chod ložiska nebol hlučný. Spoločnosť KINEX Bytča na posúdenie kvality ložísk z hľadiska ich akustického prejavu používala zariadenie ADASH 3600. Problém bol, že spomínaný prístroj nedokázal spoľahlivo posúdiť kvalitu ložísk z hľadiska ich akustického prejavu, niektoré nespoľahlivé (hlučné) ložiská vyhodnotil ako spoľahlivé, následne, v prevádzke bol chod týchto ložísk hlučný. Spoločnosť KINEX Bytča z tohto dôvodu začala posudzovať kvalitu ložísk prostredníctvom operátov, ktorí vyhodnocovali kvalitu ložísk na základe svojho sluchu, avšak takáto metóda je subjektívna. Cieľom je zlepšiť skúšky kvality ložísk tak, aby sa spoľahlivo vyhodnotila kvalita ložiska z hľadiska jeho akustického prejavu a aby vyhodnocovanie kvality bolo objektívne.
Key words:frekvenčné spektrum, ložisko, kmitanie, zrýchlenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited