Dec 15, 2019   9:47 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
University e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Modelling of transmission of vibroacoustic waves into the cabin of a mobile machine.
Written by (author): Ing. Juraj Oreský, PhD.
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie prenosu vibroakustického vlnenia do kabíny mobilného stroja
Summary:Cieľom dizertačnej práce je skúmať podmienky šírenia sa kmitania od zdrojov dynamického zaťaženia (motor, výfukový systém a pod.) tuhými časťami karosérie automobilu a následne plynným prostredím do oblasti chráneného priestoru osádky osobného automobilu. Riešenie problému obsahuje matematické modelovanie vplyvov vlastností tuhého a plynného prostredia na prenos vibroakustickej energie, modelovanie prostriedkov redukujúcich alebo zabraňujúcich prenosu vibroakustickej energie do chráneného priestoru, vyhodnotenie vplyvu bezpečnostných prvkov karosérie (výstuž dverí a pod.) na prenos vibroakustickej energie do chráneného priestoru. Súčasťou dizertačnej práce sú praktické merania prenosu vibroakustického vlnenia do karosérie auta a do priestoru osádky merané na vytipovaných miestach karosérie a vo vnútornom prostredí a modálna analýza komponentov karosérie automobilu.
Key words:kmitanie, prenosový útlm, hluk, vibroakustická energia, automobil, silentblok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited