Dec 11, 2019   12:47 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
University e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vibration reduction of the mass flowmeter using vibro - isolation
Written by (author): Ing. Lukáš Turčiak
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Opponent:prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Redukcia kmitania hmotnostného prietokomeru vibroizoláciou
Summary:Cieľom práce je odhaliť kmitanie, ktoré by mohlo mať na sústavu hmotnostného prietokomera negatívny vplyv a navrhnúť riešenie ako ho elimi-novať. Ďalšou úlohou práce je vylúčiť alebo potvrdiť vplyv okolitého kmitania na presnosť merania prietokomeru hmotnosti média, ktorý je založený na prin-cípe generovania kmitania známou pracovnou frekvenciou. V úvode práce je spracovaná teória kmitania a jeho vibrodiagnostika. Spôsoby znižovania kmita-nia sú spracované v tretej kapitole, ako aj teória vibroizolácie. Práca ďalej po-skytuje prehľad vlastností antivibračných materiálov a porovnaním charakteristík dvoch materiálov poukazuje na rozdielne technické parametre a vlastnosti Sylomerov . Opis meranej sústavy a jej model je spracovaný v pláne experimentu, ako aj výber meracích miest, postup merania a merané parametre. Namerané údaje sú analyzované a ich frekvenčné spektrá vyhodnotené v šiestej kapitole práce. V závere je navrhnutá vibroizolácia pomocou konkrétneho antivibračného materiálu s obchodným názvom Sylomer R.
Key words:vibroizolácia, hmotnostný prietokomer, Sylomer

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited