Dec 15, 2019   10:56 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
University e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Acoustic analysis of classrooms on the faculty
Written by (author): Ing. Martin Valach
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Opponent:prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Akustická analýza učebných priestorov na fakulte
Summary:Práca v deviatich kapitolách rozoberá problematiku šírenia sa dopravného hluku vo vybraných priestoroch na fakulte. Na začiatku sú objasnené niektoré pojmy súvisiace so vznikom hluku a šírením akustickej energie v priestore a tiež sú tu definované základné vzťahy opisujúce toto šírenie. Ďalej sa práca venuje samotným meraniam hluku v daných priestoroch, ktoré sú následne graficky a štatisticky vyhodnotené. Cieľom diplomovej práce je teda zistiť do akej miery sú študenti a akademický personál exponovaný dopravným hlukom vo vopred stanovených priestoroch a tak určiť, či dané priestory spĺňajú normy pre hodnoty hluku v mieste výučby.
Key words:akustická energia, šírenie energie, dopravný hluk, meranie hluku


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited