Dec 13, 2019   0:47 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
University e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Kinematic and dynamic conditions which support ABS system
Written by (author): Ing. Dávid Černý
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Opponent:prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kinematické a dynamické podmienky podporujúce ABS systém
Summary:V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na kinematiku a dynamiku vozidla. Teda aké sily pôsobia na vozidlo pri jazde a aké odpory musí vozidlo prekonávať pri pohybe. Keďže názov práce je "Kinematické a dynamické podmienky podporujúce ABS systém", pričom ABS systém slúži ako bezpečnostný systém vo vozidle, v práci sa hlavne zameriavam na bezpečnosť vozidla pri jazde v rôznych režimoch jazdy a dráhy. Pri zmene smeru jazdy vozidla zisťujem, kedy stratí svoju stabilitu a prečo sa dostane do šmyku. Riešim ako sa tejto nepríjemnosti vyhnúť a kedy je jazda bezpečná.
Key words:jazdný odpor, jazdná stabilita, povrch vozovky, adhézna sila, tiaž vozidla, súčiniteľ adhézie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited