Dec 12, 2019   5:05 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
University e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of noise on the economics of engineering corporations and human health
Written by (author): Ing. Tomáš Tvarožek
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Opponent:Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv hluku na ekonomiku strojárskych podnikov a zdravie človeka
Summary:Zdroje hluku a ich hladiny poškodzujúce zdravie človeka sú pre naše každodenné pohodlie nebezpečné. V pracovnom ale aj relaxačnom prostredí dochádza k poškodeniu zdravia. Človek sám, ako aj firmy by mali mať záujem na zachovaní zdravia a pohody zamestnanca. Zvýšené náklady na liečbu zamestnanca, alebo príplatky za rizikové prostredie, sú dôvodom na vynakladanie úsilia na redukovanie hluku. Znižovanie hluku v akomkoľvek prostredí sa dá realizovať primárnymi alebo sekundárnymi metódami. Pomocou ekonomickej analýzy ľahko vyhodnotíme, ktoré metódy sú účinné nie len z technickej, ale aj z ekonomickej stránky.
Key words:meranie hluku, hluk, ekonomika strojárskych podnikov, hlučnosť v podniku, zdravie človeka, ochrana človeka pred hlukom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited