Jul 11, 2020   3:17 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 

     
     
     
Projects
     
Publications     Bodies
     
     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
 Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozícieS. Žiaran
APVV - Všeobecná výzva
supervisor
07/01/2018
06/01/2021
2 Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením
VEGA
supervisor01/01/2013
12/31/2016
3
 Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie
S. Žiaran
VEGA
supervisor
01/01/2016
12/31/2018
4
 Metóda stanovenia stupňa poškodenia HRC ozubenia prevodových sústav pittingom pomocou vibroakustickej diagnostiky a vplyv poškodaenia na hlukové zaťaženie prostredia
VEGA
supervisor
12/11/2007
12/12/2009
5 Výskum prenosu vibroakustickej energie a jej redukcia pri aplikácii kompozitných materiálov pri stavbe mobilných pracovných strojov s cieľom skvalitnenia pracovného prostrediaS. Žiaran
VEGA
supervisor
01/01/2010
12/31/2012

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:failednot approved
successfully completed