22. 10. 2020  6:28 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identifikační číslo: 2470
Univerzitní e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

     Výuka
     
Závěrečná práce     Projekty     
Publikace          Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Kmitanie a akustika Znižovanie kmitania a hluku v priemysle
Autor:
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Pracoviště:
Strojnícka fakulta
Oponent 1:
prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Vojtech Mišun, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Kmitanie a akustika Znižovanie kmitania a hluku v priemysle
Abstrakt:
Monografia sa zaoberá metódami primárneho a sekundárneho znižovania mechanického kmitania a akustického vlnenia (kmitania). Vychádza z najnovších poznatkov, informácií a teoreticko-experimentálnych výskumov z oblasti vibroakustickej diagnostiky mechanických sústav a monitorovania ich stavu, vibroizolácie a ukladania strojov a konštrukcií a pasívnych metód znižovania hluku. Obsahuje aj teoretické poznatky šírenia sa vibroakustického vlnenia tuhým prostredím a akustického vlnenia tekutinami, princípy absorpcie vibroakustickej energie materiálmi a prístrojovú techniku a metódy merania dynamického zaťaženia mechanických sústav, konštrukcií, človeka a okolia. Jej obsah sleduje požiadavky legislatívnych dokumentov EÚ (smernice), legislatívu SR a medzinárodné a európske normy zamerané na znižovanie dynamického zaťaženia strojov, strojových zariadení, mechanických sústav, konštrukcií a okolitého prostredia. Uvedené metódy vedú k znižovania nebezpečenstva poškodzovania zdravia človeka, k zvýšeniu jeho bezpečnosti, pohody a optimálnej výkonnosti. Monografia je určená vysokoškolským učiteľom, študentom technických a prírodovedných univerzít, odborníkom -- špecialistom zaoberajúcim sa znižovaním dynamického zaťaženia mechanických sústav a okolitého prostredia, ale aj širšej odbornej verejnosti. Všeobecný výklad teórie sa spája s technickými aplikáciami a preto má využitie aj v technickej praxi. Fyzikálnu podstatu (mechanického) kmitania konštrukcií a konštrukčných prvkov a akustické vlnenie (kmitanie) nemožno od seba oddeliť. Ak v ľubovoľnej konštrukcii sa vybudí mechanické kmitanie, toto kmitanie vybudí akustické vlnenie (kmitanie), ktoré pri dostatočnej amplitúde vnímame ako zvuk alebo hluk. Čím bude väčšia amplitúda a plocha kmitajúceho povrchu, tým sa bude do okolia emitovať aj väčšie množstvo akustickej energie. Preto sa publikácia viac zameriava na metódy znižovania hluku prostredníctvom znižovania amplitúdy mechanického kmitania, ktoré je hlavným zdrojom vybudenia hlukových emisií.
Klíčová slova:hluk, kmitanie, diagnostika, vibroizolácia, znižovanie, materiály, meracia technika

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně