15. 8. 2020  22:17 Marcela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identifikačné číslo: 2470
Univerzitný e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     
     
Záverečná práca
     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Kmitanie a akustika Znižovanie kmitania a hluku v priemysle
Autor:
Pracovisko:
Oponent 1:
prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Vojtech Mišun, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Kmitanie a akustika Znižovanie kmitania a hluku v priemysle
Abstrakt:
Monografia sa zaoberá metódami primárneho a sekundárneho znižovania mechanického kmitania a akustického vlnenia (kmitania). Vychádza z najnovších poznatkov, informácií a teoreticko-experimentálnych výskumov z oblasti vibroakustickej diagnostiky mechanických sústav a monitorovania ich stavu, vibroizolácie a ukladania strojov a konštrukcií a pasívnych metód znižovania hluku. Obsahuje aj teoretické poznatky šírenia sa vibroakustického vlnenia tuhým prostredím a akustického vlnenia tekutinami, princípy absorpcie vibroakustickej energie materiálmi a prístrojovú techniku a metódy merania dynamického zaťaženia mechanických sústav, konštrukcií, človeka a okolia. Jej obsah sleduje požiadavky legislatívnych dokumentov EÚ (smernice), legislatívu SR a medzinárodné a európske normy zamerané na znižovanie dynamického zaťaženia strojov, strojových zariadení, mechanických sústav, konštrukcií a okolitého prostredia. Uvedené metódy vedú k znižovania nebezpečenstva poškodzovania zdravia človeka, k zvýšeniu jeho bezpečnosti, pohody a optimálnej výkonnosti. Monografia je určená vysokoškolským učiteľom, študentom technických a prírodovedných univerzít, odborníkom -- špecialistom zaoberajúcim sa znižovaním dynamického zaťaženia mechanických sústav a okolitého prostredia, ale aj širšej odbornej verejnosti. Všeobecný výklad teórie sa spája s technickými aplikáciami a preto má využitie aj v technickej praxi. Fyzikálnu podstatu (mechanického) kmitania konštrukcií a konštrukčných prvkov a akustické vlnenie (kmitanie) nemožno od seba oddeliť. Ak v ľubovoľnej konštrukcii sa vybudí mechanické kmitanie, toto kmitanie vybudí akustické vlnenie (kmitanie), ktoré pri dostatočnej amplitúde vnímame ako zvuk alebo hluk. Čím bude väčšia amplitúda a plocha kmitajúceho povrchu, tým sa bude do okolia emitovať aj väčšie množstvo akustickej energie. Preto sa publikácia viac zameriava na metódy znižovania hluku prostredníctvom znižovania amplitúdy mechanického kmitania, ktoré je hlavným zdrojom vybudenia hlukových emisií.
Kľúčové slová:
hluk, kmitanie, diagnostika, vibroizolácia, znižovanie, materiály, meracia technika

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene