24. 7. 2019  10:31 Vladimír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Igor Berta, PhD.
Identifikační číslo: 2474
Univerzitní e-mail: igor.berta [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Konduktívne miešanie plynule liatej ocele
Autor: Ing. Igor Berta, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Konduktívne miešanie plynule liatej ocele
Abstrakt:Predložená dizertačná práca sa zaoberá problematikou konduktívneho miešania ocele pri kon-tinuálnom liatí, kedy je pohyb taveniny vyvolaný interakciou jednosmerného elektrického prúdu tečúceho po dĺžke ingotom so statickým poľom aspoň jedného elektromagnetu. Miešače s konduktívnym spôsobom vyvolania pohybu umožňujú miešanie súčasne v oblasti zvyškovej taveniny a v kryštalizátore. Konduktívne miešanie zaistí ovplyvnenie po celom objeme kontizliatku. Pri konduktívnom spôsobe miešania magnetické pole nie je iba medzičlánkom nevyhnutým na vyvolanie pohybu, ale je činiteľom, ktorý sa samostatne podieľa na pozitív-nom ovplyvnení materiálu kontizliatku. Magnetické pole v zóne tuhnutia znižuje teplotu lik-vidu tekutej ocele a mikroobjemy podchladenej taveniny a tuhej fázy premiešavacím pohybom sa dostanú do kúpeľa zvyškovej taveniny, kde pôsobia ako zárodočné centrá kryštalizácie. V práci sú vyrátané parametre a návrh priestorového usporiadania konduktívnych miešačov pre vybrané rozmery kontizliatkov až po veľkosť prierezu 200 x 1600 mm.
Klíčová slova:plynulé liatie, konduktívne miešanie, oceľ, kontizliatok, štruktúra

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně