Dec 11, 2019   5:07 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Identification number: 247
University e-mail: peter.schreiber [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Ambra
Návrh a čiastková implementácia IS evidencie počítačových zostáv
June 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Ambruš
Návrh a implementácia portálu zameraného na predaj počítačov
June 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roderik Angleta
Informačný systém evidencie inzerátov v prostredí WWW
May 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Bacigál
Deep learning in voice commands recognition
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Balažovič
Návrh informačného systému pre internetový obchod v notácii UML
May 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Barták
Návrh informačného systému pre podporu procesu testovania
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Bartovič
Návrh portálu pre podporu vyučovania predmetu Riadenie výrobných systémov
May 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Bednár
Vývoj strategického simulátora v prostredí Web
May 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Benedikovič
Deep learning in paint styles recognition
April 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Benka
Video post-synchronisation by deeplearning
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Beránek
Zabezpečenie počítačovej siete firmy ZVS Holding, a.s.
May 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bílik
Quality of management in the field of fuzzy regulatory
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Binder
Programový modul hodnotenia a publikovania študijných výsledkov predmetu pre ISPV
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Blaško
Báza údajov pre generovanie tvárí genetickými algoritmami
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Blažek
Databázovo-informačný systém firmy pre zabezpečenie požiadaviek zákazníka
June 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Norbert Bohuš
Virtual car for control commands demonstration
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Boor
Navrhnite systém monitorovania výroby vo firme HANIL E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.
December 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Boťánek
Vplyv počtu rodičov na konvergenciu genetického algoritmu
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Bozó
Systém na monitorovanie teploty v priestoroch obilného sila
October 2006Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Roman Budjač
Deep learning v identifikácii sústav
May 2022Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Bukovčan
Využitie nových technológií na tvorbu súborov nápoved (aj v prostredí WEB)
May 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lenka Cibulášová
Riadenie robota genetickými algoritmami
September 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Cibulášová
Spracovanie holografických interferogramov
May 2007Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Čaja
Porovnanie klasického a fuzzy prístupu na vybranom príklade PI regulácie
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Daliman
Tienená a netienená kabeláž
May 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Daniš
Návrh riadenia sférického robota vo virtuálnom prostredí
May 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Dobiš
Návrh informačného systému v notácii UML
May 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Dolejší
Tvorba kinematického mechanizmu v systéme Pro/Engineer Wildfire 2.0
May 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Drinka
Elektronický obchod a jeho bezpečnosť
May 2007Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Drobný
Možnosti využitia neurónových sietí v procese testovania
May 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Dubská
Návrh a realizácia Helpdesk
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Duga
Deep learning in voices recognition
April 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Soňa Duchovičová
Vykresľovanie tvárí genetickými algoritmami
June 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Soňa Duchovičová
Vykresľovanie tvárí genetickými algoritmami
October 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenko Dulačka
Databáza obchodno-servisnej spoločnosti zaoberajúcej sa predajom a servisom systémov na ochranu tovaru
June 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Ešše
Tvorba interaktívnej didaktickej pomôcky v programe Flash
June 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miroslav Fabian
Automatické generovanie jednoduchých informačných systémov pomocou doménovo špecifického jazyka
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miroslav Fabian
Automatické generovanie jednoduchých informačných systémov pomocou doménovo špecifického jazyka
May 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Fritz
Multimediálna aplikácia s podporou GPS
May 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darja Gabriška, PhD.
Analýza systému riadenia s regulátorom na základe neurónovej siete
December 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ľuboš Galbavý
Návrh informačného systému pre výrobný proces LCD v notácii UML
May 2009Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Gergely
Návrh informačného systému v notácii UML
May 2007Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Grigová
Syntéza regulátora pomocou genetických algoritmov
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Habala
Zlepšenie výroby automobilových tlmičov s využitím simulácie
May 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Hagara, PhD.
Komplexná synchronizácia dát voči prioritným systémom
May 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Halenárová
Generovanie jednorazových autorizačných sekvencií pre Linux server
May 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Hlobík
Simulácia výroby plastových výliskov v prostredí WITNESS
May 2010Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Horský
Deep learning in musical instruments sound recognition
April 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Horváth
Návrh úkolového listu a jeho prepojenie s podnikovou databázou štandardných časov
June 2007Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jarmila Horváthová
Sociálna podpora študentom -štipendiá
June 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Horváth
Modul registrácie a prihlasovania na skúšky pre ISPV
May 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Yury Chaus
i2 Demand Fulfillment
December 2008Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Chovanec
Návrh a realizácia dátového skladu s využitím nástroja Oracle Warehouse Builder
May 2007Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Chrenko
Zbernica Profibus v systéme Siemens SIMATIC
December 2007Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Chudý
Usage of AI-methods in computer games
April 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Chvála
Steganografický systém pracujúci s obrazovou informáciou
May 2009Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Chytil
Evidencia špeciálnych prípravkov a náradí
June 2007Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Ilavský
Optimalizácia SQL dopytov v SRBD Oracle
May 2007Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Iring, PhD.
Využitie genetických algoritmov pri riadení robota
June 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Ivančík
Návrh nástroja pre aplikáciu Service Desk
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Ivanič
Vysvetľovací mechanizmus pre inferenciu v pravidlovom poznatkovom systéme
December 2007Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jonek
Vývoj softvéru pomocou modelovacieho CASE nástroja
May 2007Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Jurinová, PhD.
Softvérová prezentácia regulátora KRGN 90
May 2007Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Kačinec
Využitie jednotlivých metód dolovania dát (Data Mining) pri získavaní znalostí z rozsiahlych databáz
May 2007Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Využitie dolovania dát v riadení výrobných procesov
March 2010Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Kecskés
Generovanie písomných testov
May 2007Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kevický
Návrh úložiska znalostí získaných z heterogénnych zdrojov
May 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Klačanský
Dispečerské riadenie vykurovania FEI STU
May 2007Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Klementovič
Návrh a vývoj modulu "Cestovné príkazy" pre IS firmy AITEN
May 2007Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kocurek
Predpovedanie počasia pomocou neurónovej siete
May 2015Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Koch
Návrh, realizácia a možné spôsoby zabezpečenia počítačových sietí
May 2007Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Komjáthy
Návrh a implementácia internetového obchodu s nábytkom
June 2007Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imrich Koncz
Deep learning in music styles recognition
April 2019Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Košuth
Integrovaný e-learning - Nová forma vzdelávania
June 2007Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kotešovec
Návrh a realizácia IS prostredníctvom CASE systému Rational Rose
May 2007Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marian Kotleba
Návrh databázového systému pre závady na elektrozariadení
June 2007Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kováč
Objednávkový systém
June 2007Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kováč
Systém evidencie porúch výrobných liniek
May 2009Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Kováč, PhD.
Steganografický systém pre grafické súbory
May 2009Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Kováč, PhD.
Vykresľovanie tvárí genetickými algoritmami
May 2012Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kozák
Lokalizácia s využitím GSM
May 2007Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kozár
Návrh informačného systému v notácii UML (MS Visual C#, ASP.Net)
May 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jozef Krajčovič
Design and implementation of lift control system performed by Arduino from Matlab
April 2018Displaying the final thesis
84.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jozef Krajčovič
Design and Implementation of Lift Control System performed by Arduino from Matlab
April 2019Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Královič
Zlepšenie výroby automobilových nárazníkov s využitím simulácie
May 2011Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kšiňan
Genetický algoritmus na optimalizáciu genetického algoritmu.
May 2009Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kubovičová
Databáza grafických prvkov pre tvorbu identikitov
May 2013Displaying the final thesis
88.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Daniel Kuchár
Detection and identification of a landing condition of a drone
May 2021Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kuzma
Návrh a realizácia internetového úložiska dát prostredníctvom VPN servera
May 2008Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Lacko
Zlepšenie efektivity výroby čalúnených sedacích súprav s využitím simulácie
May 2011Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Lacko
Návrh LAN siete s elektronickou poštou a prístupom na internet
June 2007Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Lackovič
Zlepšovanie výrobného procesu plošných spojov pomocou simulácie
May 2010Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Lalinský
Návrh informačného systému reštauračného zariadenia v notácii UML
December 2008Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Lelovský
Zlepšenie výroby korčúľ s využitím simulácie
May 2011Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Lenický
Vytvorenie virtuálnych objektov riadenia pre potreby výučby vo virtuálnom laboratóriu
May 2007Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Ležák
Návrh informačného systému pre evidenciu ponúk v prostredí WWW
May 2007Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohumil Libošvár
Návrh riadenia logistického toku vybraného komponentu s podporou IS SAP pre Visteon Dubnica
May 2007Displaying the final thesis
98.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
FTA optimalizovaná genetickými algoritmami
May 2015Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
FTA optimalizovaná genetickými algoritmami
May 2017Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
Segmentácia obrazov
May 2011Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Lietava
Návrh Subsystému informačnej bezpečnosti
June 2007Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Lietavec
Využitie softwaru " ORIGIN " na vyhodnotenie experimentálneho merania
June 2007Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Likavec
Elektronický obchod - modul správy
May 2007Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Liščik
Steganografický systém
May 2009Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Lubušký
Systém na správu obsahu - Content Management System (CMS) v prostredí PHP a MySQL
May 2007Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lukáč
Steganografický systém pracujúci so zvukovou informáciou
May 2009Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Lunter
Návrh riadenia cylindrického robota vo virtuálnom prostredí
May 2007Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Magálová
Vývoj softvéru pomocou CASE nástroja Rational Software Architect
December 2008Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Majdaffa
Deep learning in music groups recognition
April 2018Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Majerník
Dialógový systém typu ELIZA
May 2013Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Majcher
Nástroj na tvorbu súboru nápoved
May 2007Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Matuška
Informačný systém pre evidenciu predaja a servisu prístrojov pre chemické analýzy
June 2007Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Meluš
Návrh a zabezpečenie firemnej počítačovej siete
June 2007Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mesiarik
Genetický algoritmus s možnosťou voľby vstupných parametrov a vykonania genetických operácií
December 2007Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ferdinand Michalík
Návrh rozhrania a implementácia logiky rozhrania virtuálneho PLC
May 2007Displaying the final thesis
116.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ferdinand Michalík
Riešenie kolíznych stavov v pracovnom priestore robota pomocou genetických algoritmov
September 2010Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Michálik
Syntéza regulátora pomocou genetických algoritmov
May 2009Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Mikula
Vývoj softvéru pomocou modelovacieho CASE nástroja
May 2007Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Minarovič
Inferenčný mechanizmus pre poznatky reprezentované pravidlami
May 2008Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Minarovič
Komunikačné rozhranie pre virtuálne automatizačné systémy
May 2007Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Mydlo, PhD.
Fuzzy regulácia pre nelineárne spojité technologické procesy
May 2012Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mydlo, PhD.
Genetický algoritmus na hľadanie trajektórie robota v pracovnom priestore
May 2009Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Nádaždy
Monitorovanie, vizualizácia a riadenie spotreby elektrickej energie
June 2007Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Németh
Návrh aplikácie pre podporu plánovania a riadenia výroby
May 2007Displaying the final thesis
125.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marcel Nikmon
Detekcia myšlienkových vzorov s použitím neurónových sietí
May 2020Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Nogell
Návrh IS pre montážnu firmu na sledovanie objednávok a aktivít
June 2007Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Obecajčík
Rohové detektory pre analýzu obrazov človeka
May 2011Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Ondruš
Influence of parameters of fuzzy controller to control process quality
April 2018Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ostrihoň
Návrh zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
May 2007Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Pagáčová
Grafické programovacie rozhranie pre zvolený jazyk
May 2011Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Panák
Riadenie a vizualizácia technologických zariadení v open source prostredí
May 2010Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Pauliček, PhD.
Zlepšovanie procesov výroby s využitím simulácie
May 2007Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Pavliak
Návrh informačného systému výrobcu predizolovaného potrubia
June 2007Displaying the final thesis
134.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Andrej Pekar
Automatické generovanie jednoduchých informačných systémov pomocou doménovo špecifického jazyka
May 2013Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Perniš
Automatizovaná posuvná brána koľajišťa železničnej vlečky
December 2008Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Perniš
Návrh riadiaceho systému pre linku demineralizačnej stanice
December 2008Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Polák
Počítačom podporovaný vývoj softvéru na základe konečného automatu pre RPG
May 2015Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Potúček
Aplikácia na otestovanie výkonu procesorov
May 2010Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Prekop
Návrh a implementácia kamerového systému pre monitorovanie učební
May 2007Displaying the final thesis
140.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Puťošová
Návrh informačného systému Vestníka verejného obstarávania
June 2007Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Rehák
Možnosti znižovania výrobných nákladov pomocou simulačnej optimalizácie
May 2011Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Roth
Algoritmus riadenia odberu elektrickej energie v závislosti od záťaže
May 2009Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Roth
Návrh automatického riadenia malých vodných elektrární
June 2007Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Seko
Návrh portálu pre podporu vyučovania predmetu CIM
May 2007Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Soboslai
Využitie technológie WEB 2.0 v intranetových a priemyselných aplikáciách
May 2008Displaying the final thesis
146.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Sorád
Deep learning in languages recognition
April 2019Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Sroka, PhD.
Artificial Intelligence Techniques in the Testing of the Automotive Software
May 2017Displaying the final thesis
148.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Sroka, PhD.
Artificial Intelligence Techniques in the Testing of the Automotive Software
May 2015Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sroka, PhD.
Inference Engine of Rule-Based Expert System
May 2012Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sudolský
Internetový anketový systém s vizualizáciou údajov
May 2007Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Surovec
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo systému predajní v notácii UML pracujúci v prostredí WEB
May 2007Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Šagúl
Modul elektronickej žiackej knižky pre internetové aplikácie
May 2007Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Šebela
Návrh a implementácia jadra virtuálneho PLC
May 2007Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Šimko
Veľkoplošná digitálna tlač - optimalizácia tlačových výstupov
May 2007Displaying the final thesis
155.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Fuzzy riadenie robotického ramena
May 2012Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Škvarka
Fuzzy riadenie reverzného kyvadla
May 2017Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Šupík
Stability in fuzzy control
April 2018Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Tkáč
Deep learning in recognition of voice commands for operating system
April 2019Displaying the final thesis
159.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Toldyová
Optimalizácia trajektórie genetickými algoritmami
May 2009Displaying the final thesis
160.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Tóthová
Generovanie 3D modelu z 2D technického výkresu súčiastky vo vektorovom formáte
May 2007Displaying the final thesis
161.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Tranžíková
Informačný systém skladových zásob
December 2007Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenka Trlicová
Návrh a prezentácia výsledkov zahraničného obchodu
June 2007Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Tvrdoň
Informačný systém pre správu elektronických firemných dokumentov
May 2008Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Valášek
Využitie genetických algoritmov pri optimalizácii výroby
May 2009Displaying the final thesis
165.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Valo
Internetový systém pre podporu vzdelávania s riadením prístupu podľa rolí
May 2007Displaying the final thesis
166.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Vančo
Návrh dochádzkového systému pre malú firmu
June 2007Displaying the final thesis
167.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Vidlička
Nástroj na konverziu dát z rôznych typov databáz.
May 2008Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vlček
Hodnotenie účinnosti algoritmov simulačnej optimalizácie vo Witness
May 2007Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Widerman
Synchronizácia výrobných stupňov pomocou simulácie
May 2007Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Barbora Zahradníková, PhD.
Directed Evolution of Facial Composites utilising Principal Component Analysis
June 2019Displaying the final thesis
171.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Barbora Zahradníková, PhD.
Evolučné vyvíjanie tvárí pomocou hlavných komponentov
May 2016Displaying the final thesis
172.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Zámbor
Interaktívny vizualizačný systém algoritmov rastrovej grafiky
May 2007Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Zaťko
Návrh informačného systému v notácii UML pracujúci v prostredí WEB
May 2007Displaying the final thesis
174.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Zifčak
Programovanie CNC sústruhov
June 2007Displaying the final thesis
175.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Zifčák
Návrh informačného systému v notácii UML pracujúci v prostredí WEB
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress