10. 7. 2020  1:01 Amália
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Identifikačné číslo: 247
Univerzitný e-mail: peter.schreiber [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     Výučba
     
Projekty     Publikácie     
Orgány
     
Vedené práce     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jozef Ambra
Návrh a čiastková implementácia IS evidencie počítačových zostáv
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Ambruš
Návrh a implementácia portálu zameraného na predaj počítačov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roderik Angleta
Informačný systém evidencie inzerátov v prostredí WWW
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Bacigál
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Bacigál
Výmena hlasov prostriedkami hlbokého učenia
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Samuel Bachár
Rozpoznávanie jazykov prostriedkami hlbokého učenia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Balažovič
Návrh informačného systému pre internetový obchod v notácii UML
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Barták
Návrh informačného systému pre podporu procesu testovania
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Erik Bartovič
Návrh portálu pre podporu vyučovania predmetu Riadenie výrobných systémov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Bednár
Vývoj strategického simulátora v prostredí Web
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Denis Benka
Ozvučenie videa zvukmi z pozadia s využitím deep-learningu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Beránek
Zabezpečenie počítačovej siete firmy ZVS Holding, a.s.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Bílik
Kvalita riadenia v prípade fuzzy regulácie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Binder
Programový modul hodnotenia a publikovania študijných výsledkov predmetu pre ISPV
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Blaško
Báza údajov pre generovanie tvárí genetickými algoritmami
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubomír Blažek
Databázovo-informačný systém firmy pre zabezpečenie požiadaviek zákazníka
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Norbert Bohuš
Virtuálne auto na demonštráciu riadiacich povelov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dušan Boor
Navrhnite systém monitorovania výroby vo firme HANIL E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Boťánek
Vplyv počtu rodičov na konvergenciu genetického algoritmu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jozef Bozó
Systém na monitorovanie teploty v priestoroch obilného sila
október 2006Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Bukovčan
Využitie nových technológií na tvorbu súborov nápoved (aj v prostredí WEB)
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Lenka Cibulášová
Riadenie robota genetickými algoritmami
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Cibulášová
Spracovanie holografických interferogramov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miloš Čaja
Porovnanie klasického a fuzzy prístupu na vybranom príklade PI regulácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Daliman
Tienená a netienená kabeláž
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Daniš
Návrh riadenia sférického robota vo virtuálnom prostredí
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Dobiš
Návrh informačného systému v notácii UML
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Dolejší
Tvorba kinematického mechanizmu v systéme Pro/Engineer Wildfire 2.0
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Drinka
Elektronický obchod a jeho bezpečnosť
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Drobný
Možnosti využitia neurónových sietí v procese testovania
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristína Dubská
Návrh a realizácia Helpdesk
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Slavomír Duga
Využitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôb
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zdenko Dulačka
Databáza obchodno-servisnej spoločnosti zaoberajúcej sa predajom a servisom systémov na ochranu tovaru
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Viktor Ešše
Tvorba interaktívnej didaktickej pomôcky v programe Flash
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Miroslav Fabian
Automatické generovanie jednoduchých informačných systémov pomocou doménovo špecifického jazyka
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Miroslav Fabian
Automatické generovanie jednoduchých informačných systémov pomocou doménovo špecifického jazyka
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Fritz
Multimediálna aplikácia s podporou GPS
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darja Gabriška, PhD.
Analýza systému riadenia s regulátorom na základe neurónovej siete
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ľuboš Galbavý
Návrh informačného systému pre výrobný proces LCD v notácii UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Gergely
Návrh informačného systému v notácii UML
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Grigová
Syntéza regulátora pomocou genetických algoritmov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Habala
Zlepšenie výroby automobilových tlmičov s využitím simulácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Igor Hagara, PhD.
Komplexná synchronizácia dát voči prioritným systémom
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Halenárová
Generovanie jednorazových autorizačných sekvencií pre Linux server
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Hlávek
Rozpoznávanie hudobných štýlov prostriedkami hlbokého učenia
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Hlobík
Simulácia výroby plastových výliskov v prostredí WITNESS
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Horský
Využitie deep learningu v rozpoznávaní zvuku hudobných nástrojov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Horváth
Návrh úkolového listu a jeho prepojenie s podnikovou databázou štandardných časov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jarmila Horváthová
Sociálna podpora študentom -štipendiá
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Horváth
Modul registrácie a prihlasovania na skúšky pre ISPV
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Yury Chaus
i2 Demand Fulfillment
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Chovanec
Návrh a realizácia dátového skladu s využitím nástroja Oracle Warehouse Builder
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Chrenko
Zbernica Profibus v systéme Siemens SIMATIC
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Chudý
Využitie techník umelej inteligencie v počítačových hrách
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Chvála
Steganografický systém pracujúci s obrazovou informáciou
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Chytil
Evidencia špeciálnych prípravkov a náradí
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Ilavský
Optimalizácia SQL dopytov v SRBD Oracle
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Iring, PhD.
Využitie genetických algoritmov pri riadení robota
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Šimon Ivančík
Návrh nástroja pre aplikáciu Service Desk
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Ivanič
Vysvetľovací mechanizmus pre inferenciu v pravidlovom poznatkovom systéme
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Jonek
Vývoj softvéru pomocou modelovacieho CASE nástroja
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Jurinová, PhD.
Softvérová prezentácia regulátora KRGN 90
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Július Kačinec
Využitie jednotlivých metód dolovania dát (Data Mining) pri získavaní znalostí z rozsiahlych databáz
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kalman
Rozpoznávanie jazykov prostriedkami hlbokého učenia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Využitie dolovania dát v riadení výrobných procesov
marec 2010
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Róbert Kecskés
Generovanie písomných testov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Kevický
Návrh úložiska znalostí získaných z heterogénnych zdrojov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Klačanský
Dispečerské riadenie vykurovania FEI STU
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Klementovič
Návrh a vývoj modulu "Cestovné príkazy" pre IS firmy AITEN
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kocurek
Predpovedanie počasia pomocou neurónovej siete
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Koch
Návrh, realizácia a možné spôsoby zabezpečenia počítačových sietí
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mário Komjáthy
Návrh a implementácia internetového obchodu s nábytkom
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Imrich Koncz
Deep learning v rozpoznávaní hudobných žánrov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Košuth
Integrovaný e-learning - Nová forma vzdelávania
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kotešovec
Návrh a realizácia IS prostredníctvom CASE systému Rational Rose
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marian Kotleba
Návrh databázového systému pre závady na elektrozariadení
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kováč
Objednávkový systém
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Kováč
Systém evidencie porúch výrobných liniek
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Kováč, PhD.
Steganografický systém pre grafické súbory
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Milan Kováč, PhD.
Vykresľovanie tvárí genetickými algoritmami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Kozák
Lokalizácia s využitím GSM
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kozár
Návrh informačného systému v notácii UML (MS Visual C#, ASP.Net)
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Královič
Zlepšenie výroby automobilových nárazníkov s využitím simulácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kšiňan
Genetický algoritmus na optimalizáciu genetického algoritmu.
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Kubovičová
Databáza grafických prvkov pre tvorbu identikitov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Daniel Kuchár
Detekcia a identifikácia pristávacích podmienok pre dron
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Kuzma
Návrh a realizácia internetového úložiska dát prostredníctvom VPN servera
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Lacko
Zlepšenie efektivity výroby čalúnených sedacích súprav s využitím simulácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Lacko
Návrh LAN siete s elektronickou poštou a prístupom na internet
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Lackovič
Zlepšovanie výrobného procesu plošných spojov pomocou simulácie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Lalinský
Návrh informačného systému reštauračného zariadenia v notácii UML
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Lelovský
Zlepšenie výroby korčúľ s využitím simulácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Lenický
Vytvorenie virtuálnych objektov riadenia pre potreby výučby vo virtuálnom laboratóriu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Ležák
Návrh informačného systému pre evidenciu ponúk v prostredí WWW
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bohumil Libošvár
Návrh riadenia logistického toku vybraného komponentu s podporou IS SAP pre Visteon Dubnica
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
FTA optimalizovaná genetickými algoritmami
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
FTA optimalizovaná genetickými algoritmami
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
Segmentácia obrazov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Lietava
Návrh Subsystému informačnej bezpečnosti
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Lietavec
Využitie softwaru " ORIGIN " na vyhodnotenie experimentálneho merania
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Likavec
Elektronický obchod - modul správy
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Norbert Liščik
Steganografický systém
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Lubušký
Systém na správu obsahu - Content Management System (CMS) v prostredí PHP a MySQL
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Lukáč
Steganografický systém pracujúci so zvukovou informáciou
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Lunter
Návrh riadenia cylindrického robota vo virtuálnom prostredí
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Magálová
Vývoj softvéru pomocou CASE nástroja Rational Software Architect
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Majerník
Dialógový systém typu ELIZA
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Majcher
Nástroj na tvorbu súboru nápoved
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Matuška
Informačný systém pre evidenciu predaja a servisu prístrojov pre chemické analýzy
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Meluš
Návrh a zabezpečenie firemnej počítačovej siete
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Mesiarik
Genetický algoritmus s možnosťou voľby vstupných parametrov a vykonania genetických operácií
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ferdinand Michalík
Návrh rozhrania a implementácia logiky rozhrania virtuálneho PLC
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ferdinand Michalík
Riešenie kolíznych stavov v pracovnom priestore robota pomocou genetických algoritmov
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Michálik
Syntéza regulátora pomocou genetických algoritmov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Mikula
Vývoj softvéru pomocou modelovacieho CASE nástroja
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Minarovič
Inferenčný mechanizmus pre poznatky reprezentované pravidlami
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viliam Minarovič
Komunikačné rozhranie pre virtuálne automatizačné systémy
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Mydlo, PhD.
Fuzzy regulácia pre nelineárne spojité technologické procesy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Mydlo, PhD.
Genetický algoritmus na hľadanie trajektórie robota v pracovnom priestore
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Nádaždy
Monitorovanie, vizualizácia a riadenie spotreby elektrickej energie
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tibor Németh
Návrh aplikácie pre podporu plánovania a riadenia výroby
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Marcel Nikmon
Detekcia myšlienkových vzorov s použitím neurónových sietí
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jozef Nogell
Návrh IS pre montážnu firmu na sledovanie objednávok a aktivít
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Obecajčík
Rohové detektory pre analýzu obrazov človeka
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Ondruš
Vplyv parametrov fuzzy regulácie na kvalitu regulačného procesu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Ostrihoň
Návrh zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Pagáčová
Grafické programovacie rozhranie pre zvolený jazyk
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Panák
Riadenie a vizualizácia technologických zariadení v open source prostredí
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Pauliček, PhD.
Zlepšovanie procesov výroby s využitím simulácie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Pavliak
Návrh informačného systému výrobcu predizolovaného potrubia
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Andrej Pekar
Automatické generovanie jednoduchých informačných systémov pomocou doménovo špecifického jazyka
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
132.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Perniš
Automatizovaná posuvná brána koľajišťa železničnej vlečky
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Perniš
Návrh riadiaceho systému pre linku demineralizačnej stanice
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Maroš Polák
Počítačom podporovaný vývoj softvéru na základe konečného automatu pre RPG
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Potúček
Aplikácia na otestovanie výkonu procesorov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Prekop
Návrh a implementácia kamerového systému pre monitorovanie učební
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Monika Puťošová
Návrh informačného systému Vestníka verejného obstarávania
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
138.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Rastislav Rehák
Možnosti znižovania výrobných nákladov pomocou simulačnej optimalizácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Roth
Algoritmus riadenia odberu elektrickej energie v závislosti od záťaže
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Róbert Roth
Návrh automatického riadenia malých vodných elektrární
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
141.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Seko
Návrh portálu pre podporu vyučovania predmetu CIM
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
142.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Soboslai
Využitie technológie WEB 2.0 v intranetových a priemyselných aplikáciách
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
143.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michal Sorád
Informačný systém na identifikáciu väzieb zamestnaní SK ISCO-08 a akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
144.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Michal Sorád
Využitie deep learningu v rozpoznávaní jazykov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
145.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Sroka, PhD.
Artificial Intelligence Techniques in the Testing of the Automotive Software
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Sroka, PhD.
Artificial Intelligence Techniques in the Testing of the Automotive Software
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
147.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Sroka, PhD.
Inference Engine of Rule-Based Expert System
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
148.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Sudolský
Internetový anketový systém s vizualizáciou údajov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
149.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Surovec
Návrh informačného systému pre skladové hospodárstvo systému predajní v notácii UML pracujúci v prostredí WEB
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
150.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Šagúl
Modul elektronickej žiackej knižky pre internetové aplikácie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
151.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Šebela
Návrh a implementácia jadra virtuálneho PLC
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
152.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Šimko
Veľkoplošná digitálna tlač - optimalizácia tlačových výstupov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
153.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Fuzzy riadenie robotického ramena
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
154.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Škvarka
Fuzzy riadenie reverzného kyvadla
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
155.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Šupík
Stabilita v prípade fuzzy riadenia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
156.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Tkáč
Deep learning v rozpoznávaní hlasových povelov pre operačný systém
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
157.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Toldyová
Optimalizácia trajektórie genetickými algoritmami
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
158.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Tóthová
Generovanie 3D modelu z 2D technického výkresu súčiastky vo vektorovom formáte
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
159.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Tranžíková
Informačný systém skladových zásob
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
160.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zdenka Trlicová
Návrh a prezentácia výsledkov zahraničného obchodu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
161.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Tvrdoň
Informačný systém pre správu elektronických firemných dokumentov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
162.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Valášek
Využitie genetických algoritmov pri optimalizácii výroby
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
163.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Valo
Internetový systém pre podporu vzdelávania s riadením prístupu podľa rolí
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
164.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Vančo
Návrh dochádzkového systému pre malú firmu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
165.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kamil Vidlička
Nástroj na konverziu dát z rôznych typov databáz.
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
166.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Vlček
Hodnotenie účinnosti algoritmov simulačnej optimalizácie vo Witness
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
167.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Widerman
Synchronizácia výrobných stupňov pomocou simulácie
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
168.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Barbora Zahradníková, PhD.
Directed Evolution of Facial Composites utilising Principal Component Analysis
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
169.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Barbora Zahradníková, PhD.
Evolučné vyvíjanie tvárí pomocou hlavných komponentov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
170.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Zámbor
Interaktívny vizualizačný systém algoritmov rastrovej grafiky
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
171.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Zaťko
Návrh informačného systému v notácii UML pracujúci v prostredí WEB
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
172.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Zifčak
Programovanie CNC sústruhov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
173.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Zifčák
Návrh informačného systému v notácii UML pracujúci v prostredí WEB
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná