25. 1. 2020  11:31 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Identifikační číslo: 247
Univerzitní e-mail: peter.schreiber [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia.B. JuhásováKEGAspoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
2 Centrum pre automatizované riadenieP. Schreiber-- Iný domáci --zodpovedný riešiteľ25.08.200915.12.2008
3 Centrum pre automatizované riadenieP. Schreiber-- Iný domáci --zodpovedný riešiteľ25.08.200815.12.2008
4 Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0P. TanuškaVEGAspoluriešiteľ01.07.201831.12.2021
5 Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STUP. SchreiberKEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201831.12.2020
6 Inteligentná rehabilitačná pomôckaP. TanuškaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201730.06.2020
7 Inteligentný systém prediktívnej údržby v súlade s konceptom Industry 4.0M. KebísekVEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2020
8 Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajovP. SchreiberAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ02.09.200830.06.2010
9 Možnosti dosahovania cieľov výroby s využitím metód multikriteriálnej optimalizácie v simulačnej optimalizáciiP. VažanVEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019
10 Návrh a implementácia matematického modelu ako alternatívnej metodiky pre výpočet zostatkového výkonu vyhoreného jadrového palivaR. VrábeľAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201630.06.2019
11 Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového palivaR. VrábeľAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.10.201330.09.2016
12 Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového palivaP. SchreiberAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201230.06.2015
13 Návrh metodiky na posúdenie vplyvu prioritných pravidiel v rozvrhovaní výrobyM. IringováVEGAspoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
14 Portál publikovania kapitol vedeckých monografiíK. RešetováKEGAspoluriešiteľ01.01.201731.12.2019
15 Riadenie robota v prostredí s pohyblivými prekážkami, použitím genetických algoritmov a fuzzy riadeniaP. SchreiberVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201231.12.2014
16 Signal acquisition, processing and interpretation in biological objects and technical systemsP. SchreiberH2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyzodpovedný riešiteľ01.01.201631.12.2018
17 Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakIONM. StrémyH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiriešiteľ01.06.201531.05.2016
18 Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakIONM. StrémyH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastispoluriešiteľ01.06.201531.05.2016
19 Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtomR. VrábeľAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201730.06.2020
20 STU ako líder Digitálnej koalícieO. Moravčík-- Iný domáci --spoluriešiteľ01.01.201931.12.2019
21 Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0M. JemalaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201730.06.2021
22 Transformácia študijného programu 2. stupňa automatizácia a informatizácia procesov do anglického jazykaP. SchreiberEurópsky sociálny fondzodpovedný riešiteľ01.07.200731.12.2007
23 Verifikácia metódy posudzovania jadrovej a radiačnej bezpečnosti transportných kontajnerovO. MoravčíkAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.05.201130.06.2013
24 Vykresľovanie tvárí geometrickými algoritmamiP. SchreiberVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201631.12.2018
25 Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárneP. TanuškaOP VaVodborný pracovník01.06.201230.06.2015
26 Výučba informatiky a automatizácie podľa požiadaviek trhu práceP. SchreiberInterreg VA: SR - Česká republikagarant01.07.201901.12.2020
27 Využitie umelej inteligencie v riadení pružných výrobných systémovP. SchreiberVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.200831.12.2010
28 Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadnení funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie „Industry 4.0“.G. MichaľčonokVEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2020
29 Vývoj smart adjuvatika pre inovatívne rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy s využitím metód umelej inteligencieP. TanuškaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201830.06.2021
30 Vývoj smart zariadenia pre inovatívne postupy v oblasti rehabilitácie a fyzioterapieP. TanuškaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201930.06.2022
31 V4+ Akademicko-výskumné konzorcium integrujúce databázové, robotické a jazykové technológieŠ. SvetskýInternational Visegrad Fund - Strategic grantsspoluriešiteľ01.06.201830.09.2019
32 Získavanie znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesovP. TanuškaVEGAspoluriešiteľ01.01.201531.12.2017
33 Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SRĽ. ČaplovičOP VaVriešiteľ01.07.201031.12.2013
34 Zvyšovanie mikroštruktúrnej stability a koróznych vlastností nehrdzavejúcich ocelí riadenou precipitáciou sekundárnych fáz.M. DománkováVEGAspoluriešiteľ01.01.200831.12.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně