Jan 26, 2020   2:32 a.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Identification number: 2483
University e-mail: marian.kralik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mohammad A.M.R.E. Alajmi
Súradnicové meracie stroje v strojástve
June 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Faisal M.S.Th.J. Alazemi
Koncepcia CNC obrábacích strojov
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mauzouq Q.J.S. Alazemi
Konštrukcia robotického systému
June 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Fahad B.A.M.B. Aldaihani
Počítačové číslicové riadenie pre obrábacie stroje
June 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hadi O.W.S. Alharbi
Projektovanie pružných výrobných systémov
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bader M.J.A.A. Alkhayat
Systémy dopravy a skladovania materiálu vo výrobných systémoch
December 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Khaled J.M.M.Sh. Almutairi
Nástroje pre CNC frézovacie obrábacie centrá
December 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hasan A.Y.T.H.M.A. Alturkomani
Skupinová technológia vo výrobe súčiastok
December 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Bajnok
Analýza stanovenia normy spotreby času, kontrola a vyhodnotenie kvality montážnych prác na projekte „Plynový kotol K4, K5 Slovnaft Bratislava“
June 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Balák
Tvorba CNC programov automatizovaným spôsobom v systéme NX
June 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dáša Bezáková
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Metaling, spol. s r.o. rozšírením a modernizáciou výroby
June 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Blahút
Analýza a racionalizácia automatizovaného zariadenia na lepenie strešných lepeniek do karosérie
June 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Bohuš
Tvorba výučbového systému na projektovanie výrob
June 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Bošanská
Analýza odmietnutého materiálu na vstupnej váhe stroja v automatickej výrobe
June 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Bošanský
Metodika sledovania úspor v rámci investičných zámerov
November 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Brody, PhD.
Klasifikácia a porovnanie analytických metód pri rozmiestňovaní výrobných a manipulačných zariadení
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Budiský, PhD.
CNC sústružnícke stroje
June 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Budiský, PhD.
Meranie na 3D súradnicovom meracom stroji DEA Global Performance 12.22.10
June 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Roman Budiský, PhD.
Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch - príspevok k hodnoteniu geometrických odchýlok tolerovaných útvarov vzťahovaných k základniam
September 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gregor Czuczor
Návrh na zníženie prestojov lisov v automobilovom závode Suzuki ZRt. Hungaria
June 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Morched Dallali
Koncepcia CNC obrábacích centier
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Dančo
Kolízne stavy v pracovisku s robotom
June 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Denko
Vizualizácia činností robotizovaného pracoviska v systéme RobotExpert
June 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dobrodenka
Automatizovaný systém programovania CNC výrobného stroja
June 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Dobrovodský
Progresívne metódy projektovania výrob
June 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Radovan Dobrovodský
Zabezpečenie kvality dodávaných komponentov v rámci nových projektov v automobilovom priemysle
September 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Fajnor
Využite nástrojov kvality ako podpora na zefektívnenie procesov v rámci systému riadenia kvality
June 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Fiťka
Creating handling task for KUKA robot
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gažúr
Tvorba robotizovaného pracoviska pre vybranú technológiu
June 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Gecler
Návrh manipulátora manipulačného miesta skladu na odoberanie paliet
June 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Géhry
Meranie na súradnicových meracích strojoch
June 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Géhry
Meranie súčiastky na súradnicových meracích strojoch
June 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jozef Géhry
Monitorizácia vybraných rozmerových parametrov dielcov na súradnicových meracích strojoch
September 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Gieciová
Hodnotenie procesu reklamácie vo vybranom podniku na dodávku komponentov
June 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Habovštiak
Konštrukčný návrh robotizovaného pracoviska na montáž plynových regulátorov
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Hakulín
Vizualizácia výrobného systému
June 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hasan H.M.S. Hedab
Navrhovanie flexibilných výrobných systémov
January 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július Helbich
Zvýšenie efektívnosti spracovania tenkých plechov vo firme Didaktik Skalica
June 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Systémy a procesy spevňovania povrchových vrstiev
September 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hruška
Vývoj a zefektívnenie programu Q - Indikátory pomocou progresívnych metód
June 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Hudec, PhD.
Aplikácia strojového videnia pri určovaní vzdialeností objektov v manipulačnom prostredí robota
June 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hudec, PhD.
Obchádzanie prekážok robotom – aplikácia Leeho algoritmu na robot s kinematikou SCARA
June 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kazimír Chmela
Výskum technologických parametrov pri výrobe otvorov
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Iván
Tvorba dispozičných usporiadaní v 3D zobrazení
June 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Jákliová
Posúdenie efektívnosti výroby konkrétneho produktu z hľadiska výrobných nákladov
June 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Jakubovič
Návrh modelu Peltonovej turbíny a príprava jej výroby v systéme Siemens NX
June 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Jašurek, PhD.
Simulácia výrobného systému vo firme Mühlbauer Technologies, s.r.o., Nitra
June 2010Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Jašurek, PhD.
Využitie virtuálnej reality v činnostiach robotizovaných pracovísk
June 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eugen Kaiser
Technologický postup lakovania karosérie automobilu
June 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Shubair Y.M.R. Kazem
Kinematika priemyselných robotov
December 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Klamo
Rozmerová kontrola dielcov vo VOLKSWAGEN Slovakia,a.s.
June 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Komák, PhD.
Programový systém pre aplikáciu rozmiestňovacích metód v strojárskej výrobe
June 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Komák, PhD.
System application development to optimize robot effector trajectory to avoid obstacles
February 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Kost
Voľba meracích dotykov na meranie na súradnicových meracích strojoch
August 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Kováčik, PhD.
Príprava výroby súčiastky s využitím systému NX6
June 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Norbert Kováčik, PhD.
Tvorba produktov s využitím nástrojov reverzného inžinierstva
June 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kráčalík
Stav povrchových vrstiev po obrábaní s dôrazom na povrchové napätia
June 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Krško
Meranie a vyhodnocovanie kruhovitosti na zariadení Hommel Tester
June 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kubal
Racionalizácia vybraných činností v útvare Manažment ideí vo VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.
June 2007Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Kupčová
Návrh stratégie rozvoja podniku
June 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Gisela Llorca Jimenez
Mechanical properties of composite MgB2 superconductor
February 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lučenič
Návrh marketingovej stratégie vo vybranej firme
June 2007Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Michal Maász
Koncernový produkčný systém vo Volkswagen Slovakia, a.s.
June 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Maász
Koncernový produkčný systém vo Volkswagen Slovakia, a.s.
June 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Macánek
Zvyšovanie efektivity privárania svorníkov v karosárni
June 2016Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. René Mačej
Meranie vybraných parametrov hláv valcov
June 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Machata
Programovanie CNC výrobných zariadení – Unimat
June 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrian Manczal
Riešenie problémov logistiky vo vybranej firme
June 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Maria del Mar Marcos Martínez
Compact Desalination Plant
June 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Jose Mayans Escandell
Design of a test bed to measure the flexibility of windsurfing fins
June 2014Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Tomáš Mičík, PhD.
Inovatívne procesy výroby karosérie v automobilovom priemysle
September 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Mlčúch
Znižovanie hluku osobných počítačov
May 2009Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Mlynárik
Tvorba programov na výrobu súčiastok pre CNC výrobné stroje
June 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivan Morávek, PhD.
Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu sterilných samcov tse - tse múch
September 2016Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Môstka
Tvorba postprocesora a simulácia procesu obrábania pri výrobe lopatkových turbín v NX Turbomachinery Milling
June 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Nagy
Skenovanie súčiastok na súradnicovom meracom stroji Wenzel LH 87 CNC
June 2009Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rudolf Nagy
Snímacie systémy pre súradnicové meracie stroje
June 2007Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Nemec
Zvyšovanie kvality výroby drevotrieskových dosiek
June 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Paľko
Vybrané problémy projektovania výrobných systémov
June 2007Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michael Paštéka, PhD.
Development and realisation of manufacturing technology for SMD antennas.
July 2019Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Pokorný
Design and optimization of cooling components for Formula Student electric car
May 2019Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Procháczka
Spevňovanie povrchových vrstiev
June 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Randuška
Optimalizácia výrobného plánu na obrábacom centre VTC200C s využitím genetického algoritmu v simulačnom prostredí Plant Simulation pre spoločnosť KNOTT
May 2017Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ritomský
Vybrané problémy automatizovaného projektovania výrobných systémov
June 2007Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Just in Sequence v medzipodnikovej logistike
June 2014Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Seneši
CNC frézovacie stroje
June 2007Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Slezák
CNC obrábacie centrá
June 2007Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Slezák
Tvorba postprocesora a systému simulácie a verifikácie pre CNC výrobný stroj v systéme NX
June 2009Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Possibilities of Application of Logistics Tools in the Management of Production Quality
September 2015Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Surgáč
Creation of the program for ABB robots in RobotStudio
May 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Michal Surgáč
Simulation robot activities in the technology workplace
May 2018Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Szakáll, PhD.
Optimalizácia trajektórie priemyselného robota vo výrobných systémoch
September 2015Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šimko
Tvorba výučbového systému pre vybraný predmet
June 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gregor Špano
Návrh a konštrukcia stola s pohyblivou hlavou na vybrané aplikácie vo výrobnom procese
June 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gregor Špano
Výroba časti krytu na kameru s využitím CNC výrobnej techniky
June 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vladislav Štupák
Programming of the KUKA robot with the option of solving the selected application in Process Simulate
May 2018Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Tréger
Konštrukčný návrh vstrekovacej formy pre vybranú súčiastku
June 2015Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Trojan
Metóda Just In Time v podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
June 2011Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vavro
Tvorba programového zabezpečenia pre výučbový systém
June 2008Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Velič
Meranie a vyhodnocovanie odchýlky rovinnosti
June 2011Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Vodová
Spoľahlivosť a poruchovosť výrobných systémov
June 2013Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Vrábel
Proces výroby súčiastok prostriedkami s využitím reverzného inžinierstva
June 2011Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Zábojník
Vplyv stratégie merania na súradnicových meracích strojoch na reprodukovateľnosť výsledkov merania pri meraní vybranej strojovej časti
June 2015Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Žilka
Súradnicové meracie stroje v automobilovej výrobe
June 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress