21. 11. 2019  6:13 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Identifikačné číslo: 2483
Univerzitný e-mail: marian.kralik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mohammad A.M.R.E. Alajmi
Súradnicové meracie stroje v strojástve
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Faisal M.S.Th.J. Alazemi
Koncepcia CNC obrábacích strojov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mauzouq Q.J.S. Alazemi
Konštrukcia robotického systému
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Fahad B.A.M.B. Aldaihani
Počítačové číslicové riadenie pre obrábacie stroje
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hadi O.W.S. Alharbi
Projektovanie pružných výrobných systémov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bader M.J.A.A. Alkhayat
Systémy dopravy a skladovania materiálu vo výrobných systémoch
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Khaled J.M.M.Sh. Almutairi
Nástroje pre CNC frézovacie obrábacie centrá
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hasan A.Y.T.H.M.A. Alturkomani
Skupinová technológia vo výrobe súčiastok
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Bajnok
Analýza stanovenia normy spotreby času, kontrola a vyhodnotenie kvality montážnych prác na projekte „Plynový kotol K4, K5 Slovnaft Bratislava“
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Balák
Tvorba CNC programov automatizovaným spôsobom v systéme NX
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dáša Bezáková
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Metaling, spol. s r.o. rozšírením a modernizáciou výroby
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Blahút
Analýza a racionalizácia automatizovaného zariadenia na lepenie strešných lepeniek do karosérie
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Bohuš
Tvorba výučbového systému na projektovanie výrob
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Bošanská
Analýza odmietnutého materiálu na vstupnej váhe stroja v automatickej výrobe
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Bošanský
Metodika sledovania úspor v rámci investičných zámerov
november 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Milan Brody, PhD.
Klasifikácia a porovnanie analytických metód pri rozmiestňovaní výrobných a manipulačných zariadení
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Budiský, PhD.
CNC sústružnícke stroje
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Meranie na 3D súradnicovom meracom stroji DEA Global Performance 12.22.10
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch - príspevok k hodnoteniu geometrických odchýlok tolerovaných útvarov vzťahovaných k základniam
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gregor Czuczor
Návrh na zníženie prestojov lisov v automobilovom závode Suzuki ZRt. Hungaria
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Morched Dallali
Koncepcia CNC obrábacích centier
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Dančo
Kolízne stavy v pracovisku s robotom
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Denko
Vizualizácia činností robotizovaného pracoviska v systéme RobotExpert
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dobrodenka
Automatizovaný systém programovania CNC výrobného stroja
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Dobrovodský
Progresívne metódy projektovania výrob
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Radovan Dobrovodský
Zabezpečenie kvality dodávaných komponentov v rámci nových projektov v automobilovom priemysle
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Fajnor
Využite nástrojov kvality ako podpora na zefektívnenie procesov v rámci systému riadenia kvality
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Fiťka
Vytvorenie manipulačnej úlohy pre robot KUKA
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Gažúr
Tvorba robotizovaného pracoviska pre vybranú technológiu
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Gecler
Návrh manipulátora manipulačného miesta skladu na odoberanie paliet
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Géhry
Meranie na súradnicových meracích strojoch
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Géhry
Meranie súčiastky na súradnicových meracích strojoch
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jozef Géhry
Monitorizácia vybraných rozmerových parametrov dielcov na súradnicových meracích strojoch
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Gieciová
Hodnotenie procesu reklamácie vo vybranom podniku na dodávku komponentov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Habovštiak
Konštrukčný návrh robotizovaného pracoviska na montáž plynových regulátorov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Hakulín
Vizualizácia výrobného systému
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hasan H.M.S. Hedab
Navrhovanie flexibilných výrobných systémov
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Július Helbich
Zvýšenie efektívnosti spracovania tenkých plechov vo firme Didaktik Skalica
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Systémy a procesy spevňovania povrchových vrstiev
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hruška
Vývoj a zefektívnenie programu Q - Indikátory pomocou progresívnych metód
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Hudec, PhD.
Aplikácia strojového videnia pri určovaní vzdialeností objektov v manipulačnom prostredí robota
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hudec, PhD.
Obchádzanie prekážok robotom – aplikácia Leeho algoritmu na robot s kinematikou SCARA
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Kazimír Chmela
Výskum technologických parametrov pri výrobe otvorov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Iván
Tvorba dispozičných usporiadaní v 3D zobrazení
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Jákliová
Posúdenie efektívnosti výroby konkrétneho produktu z hľadiska výrobných nákladov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Jakubovič
Návrh modelu Peltonovej turbíny a príprava jej výroby v systéme Siemens NX
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Jašurek, PhD.
Simulácia výrobného systému vo firme Mühlbauer Technologies, s.r.o., Nitra
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Jašurek, PhD.
Využitie virtuálnej reality v činnostiach robotizovaných pracovísk
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eugen Kaiser
Technologický postup lakovania karosérie automobilu
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Shubair Y.M.R. Kazem
Kinematika priemyselných robotov
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Klamo
Rozmerová kontrola dielcov vo VOLKSWAGEN Slovakia,a.s.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Komák, PhD.
Aplikačný vývoj systému na optimalizáciu trajektórie efektora robota pri obchádzaní prekážok
február 2018Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Komák, PhD.
Programový systém pre aplikáciu rozmiestňovacích metód v strojárskej výrobe
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ján Kost
Voľba meracích dotykov na meranie na súradnicových meracích strojoch
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Norbert Kováčik, PhD.
Príprava výroby súčiastky s využitím systému NX6
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Norbert Kováčik, PhD.
Tvorba produktov s využitím nástrojov reverzného inžinierstva
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kráčalík
Stav povrchových vrstiev po obrábaní s dôrazom na povrchové napätia
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Krško
Meranie a vyhodnocovanie kruhovitosti na zariadení Hommel Tester
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kubal
Racionalizácia vybraných činností v útvare Manažment ideí vo VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Kupčová
Návrh stratégie rozvoja podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Gisela Llorca Jimenez
Mechanical properties of composite MgB2 superconductor
február 2014Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Lučenič
Návrh marketingovej stratégie vo vybranej firme
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Michal Maász
Koncernový produkčný systém vo Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Maász
Koncernový produkčný systém vo Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Macánek
Zvyšovanie efektivity privárania svorníkov v karosárni
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. René Mačej
Meranie vybraných parametrov hláv valcov
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Machata
Programovanie CNC výrobných zariadení – Unimat
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrian Manczal
Riešenie problémov logistiky vo vybranej firme
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Maria del Mar Marcos Martínez
Compact Desalination Plant
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Jose Mayans Escandell
Design of a test bed to measure the flexibility of windsurfing fins
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Tomáš Mičík, PhD.
Inovatívne procesy výroby karosérie v automobilovom priemysle
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Mlčúch
Znižovanie hluku osobných počítačov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Mlynárik
Tvorba programov na výrobu súčiastok pre CNC výrobné stroje
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu sterilných samcov tse - tse múch
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Môstka
Tvorba postprocesora a simulácia procesu obrábania pri výrobe lopatkových turbín v NX Turbomachinery Milling
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rudolf Nagy
Skenovanie súčiastok na súradnicovom meracom stroji Wenzel LH 87 CNC
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rudolf Nagy
Snímacie systémy pre súradnicové meracie stroje
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Nemec
Zvyšovanie kvality výroby drevotrieskových dosiek
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Paľko
Vybrané problémy projektovania výrobných systémov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michael Paštéka, PhD.
Vývoj a realizácia výrobnej technológie SMD antény.
júl 2019Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Pokorný
Konštrukčný návrh a optimalizácia chladiacich komponentov na monoposte elektrickej študentskej formule
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Procháczka
Spevňovanie povrchových vrstiev
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Randuška
Optimalizácia výrobného plánu na obrábacom centre VTC200C s využitím genetického algoritmu v simulačnom prostredí Plant Simulation pre spoločnosť KNOTT
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ritomský
Vybrané problémy automatizovaného projektovania výrobných systémov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Just in Sequence v medzipodnikovej logistike
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Seneši
CNC frézovacie stroje
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Slezák
CNC obrábacie centrá
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Slezák
Tvorba postprocesora a systému simulácie a verifikácie pre CNC výrobný stroj v systéme NX
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Possibilities of Application of Logistics Tools in the Management of Production Quality
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Michal Surgáč
Simulácia činnosti robota v technologickom pracovisku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Surgáč
Tvorba programu pre roboty ABB v prostredí RobotStudio
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Szakáll, PhD.
Optimalizácia trajektórie priemyselného robota vo výrobných systémoch
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Šimko
Tvorba výučbového systému pre vybraný predmet
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gregor Špano
Návrh a konštrukcia stola s pohyblivou hlavou na vybrané aplikácie vo výrobnom procese
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gregor Špano
Výroba časti krytu na kameru s využitím CNC výrobnej techniky
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Vladislav Štupák
Programovanie robota KUKA s možnosťou riešenia vybranej aplikácie v prostredí Process Simulate
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Tréger
Konštrukčný návrh vstrekovacej formy pre vybranú súčiastku
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Trojan
Metóda Just In Time v podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Vavro
Tvorba programového zabezpečenia pre výučbový systém
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Velič
Meranie a vyhodnocovanie odchýlky rovinnosti
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Vodová
Spoľahlivosť a poruchovosť výrobných systémov
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Vrábel
Proces výroby súčiastok prostriedkami s využitím reverzného inžinierstva
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Zábojník
Vplyv stratégie merania na súradnicových meracích strojoch na reprodukovateľnosť výsledkov merania pri meraní vybranej strojovej časti
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Žilka
Súradnicové meracie stroje v automobilovej výrobe
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná