30. 10. 2020  17:24 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Identifikačné číslo: 2483
Univerzitný e-mail: marian.kralik [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     
Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     
Vedené práce
     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mohammad A.M.R.E. Alajmi
Súradnicové meracie stroje v strojástve
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Faisal M.S.Th.J. Alazemi
Koncepcia CNC obrábacích strojov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Mauzouq Q.J.S. Alazemi
Konštrukcia robotického systému
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Fahad B.A.M.B. Aldaihani
Počítačové číslicové riadenie pre obrábacie stroje
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Hadi O.W.S. Alharbi
Projektovanie pružných výrobných systémov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Bader M.J.A.A. Alkhayat
Systémy dopravy a skladovania materiálu vo výrobných systémoch
december 2010
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Khaled J.M.M.Sh. Almutairi
Nástroje pre CNC frézovacie obrábacie centrá
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Hasan A.Y.T.H.M.A. Alturkomani
Skupinová technológia vo výrobe súčiastok
december 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Bajnok
Analýza stanovenia normy spotreby času, kontrola a vyhodnotenie kvality montážnych prác na projekte „Plynový kotol K4, K5 Slovnaft Bratislava“
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Balák
Tvorba CNC programov automatizovaným spôsobom v systéme NX
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dáša Bezáková
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Metaling, spol. s r.o. rozšírením a modernizáciou výroby
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Blahút
Analýza a racionalizácia automatizovaného zariadenia na lepenie strešných lepeniek do karosérie
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zoltán Bohuš
Tvorba výučbového systému na projektovanie výrob
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Bošanská
Analýza odmietnutého materiálu na vstupnej váhe stroja v automatickej výrobe
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Bošanský
Metodika sledovania úspor v rámci investičných zámerov
november 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Milan Brody, PhD.
Klasifikácia a porovnanie analytických metód pri rozmiestňovaní výrobných a manipulačných zariadení
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Budiský, PhD.
CNC sústružnícke stroje
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Meranie na 3D súradnicovom meracom stroji DEA Global Performance 12.22.10
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch - príspevok k hodnoteniu geometrických odchýlok tolerovaných útvarov vzťahovaných k základniam
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Gregor Czuczor
Návrh na zníženie prestojov lisov v automobilovom závode Suzuki ZRt. Hungaria
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. et Bc. Michaela Čambalová
Návrh dispozičného usporiadania výrob a vizualizácia riešenia
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Morched Dallali
Koncepcia CNC obrábacích centier
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Dančo
Kolízne stavy v pracovisku s robotom
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Denko
Vizualizácia činností robotizovaného pracoviska v systéme RobotExpert
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Dobrodenka
Automatizovaný systém programovania CNC výrobného stroja
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Dobrovodský
Progresívne metódy projektovania výrob
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Radovan Dobrovodský
Zabezpečenie kvality dodávaných komponentov v rámci nových projektov v automobilovom priemysle
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Fajnor
Využite nástrojov kvality ako podpora na zefektívnenie procesov v rámci systému riadenia kvality
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Fiťka
Vytvorenie manipulačnej úlohy pre robot KUKA
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Gažúr
Tvorba robotizovaného pracoviska pre vybranú technológiu
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Richard Gecler
Návrh manipulátora manipulačného miesta skladu na odoberanie paliet
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Géhry
Meranie na súradnicových meracích strojoch
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Géhry
Meranie súčiastky na súradnicových meracích strojoch
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jozef Géhry
Monitorizácia vybraných rozmerových parametrov dielcov na súradnicových meracích strojoch
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Gieciová
Hodnotenie procesu reklamácie vo vybranom podniku na dodávku komponentov
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Habovštiak
Konštrukčný návrh robotizovaného pracoviska na montáž plynových regulátorov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Hakulín
Vizualizácia výrobného systému
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Hasan H.M.S. Hedab
Navrhovanie flexibilných výrobných systémov
január 2013
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Július Helbich
Zvýšenie efektívnosti spracovania tenkých plechov vo firme Didaktik Skalica
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Systémy a procesy spevňovania povrchových vrstiev
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hruška
Vývoj a zefektívnenie programu Q - Indikátory pomocou progresívnych metód
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Martin Hudec, PhD.
Aplikácia strojového videnia pri určovaní vzdialeností objektov v manipulačnom prostredí robota
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Hudec, PhD.
Obchádzanie prekážok robotom – aplikácia Leeho algoritmu na robot s kinematikou SCARA
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Kazimír Chmela
Výskum technologických parametrov pri výrobe otvorov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Iván
Tvorba dispozičných usporiadaní v 3D zobrazení
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Diana Jákliová
Posúdenie efektívnosti výroby konkrétneho produktu z hľadiska výrobných nákladov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Jakubovič
Návrh modelu Peltonovej turbíny a príprava jej výroby v systéme Siemens NX
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Jašurek, PhD.
Simulácia výrobného systému vo firme Mühlbauer Technologies, s.r.o., Nitra
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jozef Jašurek, PhD.
Využitie virtuálnej reality v činnostiach robotizovaných pracovísk
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eugen Kaiser
Technologický postup lakovania karosérie automobilu
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Shubair Y.M.R. Kazem
Kinematika priemyselných robotov
december 2009
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Klamo
Rozmerová kontrola dielcov vo VOLKSWAGEN Slovakia,a.s.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Komák, PhD.
Aplikačný vývoj systému na optimalizáciu trajektórie efektora robota pri obchádzaní prekážok
február 2018
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Komák, PhD.
Programový systém pre aplikáciu rozmiestňovacích metód v strojárskej výrobe
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ján Kost
Voľba meracích dotykov na meranie na súradnicových meracích strojoch
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Norbert Kováčik, PhD.
Príprava výroby súčiastky s využitím systému NX6
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Norbert Kováčik, PhD.
Tvorba produktov s využitím nástrojov reverzného inžinierstva
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kráčalík
Stav povrchových vrstiev po obrábaní s dôrazom na povrchové napätia
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Krško
Meranie a vyhodnocovanie kruhovitosti na zariadení Hommel Tester
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Kubal
Racionalizácia vybraných činností v útvare Manažment ideí vo VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Kupčová
Návrh stratégie rozvoja podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Gisela Llorca Jimenez
Mechanical properties of composite MgB2 superconductor
február 2014
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Lučenič
Návrh marketingovej stratégie vo vybranej firme
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Michal Maász
Koncernový produkčný systém vo Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michal Maász
Koncernový produkčný systém vo Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Macánek
Zvyšovanie efektivity privárania svorníkov v karosárni
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. René Mačej
Meranie vybraných parametrov hláv valcov
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Machata
Programovanie CNC výrobných zariadení – Unimat
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrian Manczal
Riešenie problémov logistiky vo vybranej firme
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Maria del Mar Marcos Martínez
Compact Desalination Plant
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZPAutor: Jose Mayans Escandell
Design of a test bed to measure the flexibility of windsurfing fins
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Tomáš Mičík, PhD.
Inovatívne procesy výroby karosérie v automobilovom priemysle
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Mlčúch
Znižovanie hluku osobných počítačov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Matej Mlynárik
Tvorba programov na výrobu súčiastok pre CNC výrobné stroje
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu sterilných samcov tse - tse múch
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Môstka
Tvorba postprocesora a simulácia procesu obrábania pri výrobe lopatkových turbín v NX Turbomachinery Milling
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rudolf Nagy
Skenovanie súčiastok na súradnicovom meracom stroji Wenzel LH 87 CNC
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rudolf Nagy
Snímacie systémy pre súradnicové meracie stroje
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Nemec
Zvyšovanie kvality výroby drevotrieskových dosiek
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Obrtáčová
Riešenie vybraných problémov manipulácie v robotizovanom pracovisku s využitím simulačného softvéru
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Paľko
Vybrané problémy projektovania výrobných systémov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michael Paštéka, PhD.
Vývoj a realizácia výrobnej technológie SMD antény.
júl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Pokorný
Konštrukčný návrh a optimalizácia chladiacich komponentov na monoposte elektrickej študentskej formule
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šimon Procháczka
Spevňovanie povrchových vrstiev
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Randuška
Optimalizácia výrobného plánu na obrábacom centre VTC200C s využitím genetického algoritmu v simulačnom prostredí Plant Simulation pre spoločnosť KNOTT
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Ritomský
Vybrané problémy automatizovaného projektovania výrobných systémov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Just in Sequence v medzipodnikovej logistike
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Seneši
CNC frézovacie stroje
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Slezák
CNC obrábacie centrá
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Juraj Slezák
Tvorba postprocesora a systému simulácie a verifikácie pre CNC výrobný stroj v systéme NX
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Possibilities of Application of Logistics Tools in the Management of Production Quality
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Michal Surgáč
Simulácia činnosti robota v technologickom pracovisku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Surgáč
Tvorba programu pre roboty ABB v prostredí RobotStudio
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Szakáll, PhD.
Optimalizácia trajektórie priemyselného robota vo výrobných systémoch
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Šimko
Tvorba výučbového systému pre vybraný predmet
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gregor Špano
Návrh a konštrukcia stola s pohyblivou hlavou na vybrané aplikácie vo výrobnom procese
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gregor Špano
Výroba časti krytu na kameru s využitím CNC výrobnej techniky
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Vladislav Štupák
Programovanie robota KUKA s možnosťou riešenia vybranej aplikácie v prostredí Process Simulate
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Tréger
Konštrukčný návrh vstrekovacej formy pre vybranú súčiastku
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Branislav Trojan
Metóda Just In Time v podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Vavro
Tvorba programového zabezpečenia pre výučbový systém
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Velič
Meranie a vyhodnocovanie odchýlky rovinnosti
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Vodová
Spoľahlivosť a poruchovosť výrobných systémov
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Vrábel
Proces výroby súčiastok prostriedkami s využitím reverzného inžinierstva
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Zábojník
Vplyv stratégie merania na súradnicových meracích strojoch na reprodukovateľnosť výsledkov merania pri meraní vybranej strojovej časti
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Žilka
Súradnicové meracie stroje v automobilovej výrobe
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná