Feb 21, 2020   8:36 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identification number: 248
University e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Vice-dean - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jela Abasová
Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
May 2021Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jela Abasová
Získavanie znalostí pre potreby riadenia výrobných procesov
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Antal
Návrh a realizácia modelového IS
June 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Babolčai
Distribuovanie statických ARP záznamov pomocou XML webových služieb
June 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bago
Návrh a realizácia malého IS - modul múzeum
June 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Baláž
Informačný systém pre potreby vzdelávania v predmete technológia zvárania pre UVTE
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Bartoň
Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
May 2022Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Belian
Návrh a implementácia interakcie systémovej služby s grafickým prostredím v OS GNU/Linux
June 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Berner
Návrh informačného systému pre podporu procesu testovania
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Bezák, PhD.
Využitie genetických algoritmov v strojárskych aplikáciách
August 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iosif Bigas
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Bílik
Design and implementation of information system - attendance system module
May 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Bogdan
Redizajn kalendáringových funkcií v predajnej bankovej aplikácii a návrh migrácie funkčnosti z mainframovej časti na J2EE
May 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marián Bolebruch
Návrh modelu testovania softvéru riadiacich systémov
October 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Božik, PhD.
Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva
September 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Božik
Technická správa vozového parku pre služby operatívneho lízingu
June 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Bruch
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
May 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Cepko
Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre firmu
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Císar
Information System for an Insurance Company – Module Orders and Invoices
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Gábor Csintalan
Proposal and creation of a web portal for cooperation of universities with industry
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Čambál
Informačný systém lekárenského zariadenia
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Čambál
Návrh informačného systému pre podporu procesu systémového testovania
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Daniš
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML - modul penzión
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Igor Dimitrovič
Implementácia techník dolovania dát (Data MIning) do riadenia výrobných procesov
September 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dlhý
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. František Dobo
Module of IS for qualitative record keeping focused on food industry
April 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. František Dobo
Proposal and implementation of a selected information system module for a car repair service
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Drucker
Návrh metodiky testovania IS v Enterprise organizáciách
September 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Ďuriška
Návrh a realizácia malého IS - modul balíkové oddelenie na pošte
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Einšpigl
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Alena Eliášová
Informačný model údajovej základne pre potreby hierarchického riadenia procesov
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrei Faidzen
Návrh a realizácia malého IS - modul záhradníctvo (Engo s.r.o.)
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Farkaš
Návrh a realizácia systému na zdieľanie jázd
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Norbert Fazekas
Návrh testovacích postupov pre jednotlivé etapy testovania informačných systémov
June 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kamil Ferech
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
May 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Ferech
Návrh informačného systému pre servis technických zariadení v prostredí Web
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Fojtík
IS pre obchodný cyklus v energetických závodoch
June 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Fridrich
Parciálny návrh informačného systému pre inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva
December 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Gálik
Bezpečnosť riadiacich systémov
August 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Géci
Návrh a verifikácia algoritmov riadenia v kombinovaných systémoch riadenia
August 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Knowledge discovery from heterogeneous databases for process control needs
June 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
June 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hajdin
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
June 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenko Hambálek
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
May 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Hamerník, PhD.
Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Haríň
Design and realization of information system for industrial company - human resources module
May 2020Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Hlobík
Informačný system firmy
June 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Hogh
Návrh informačného systému pre priemyselný podnik
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Horský
Analýza a návrh dátového skladu fakulty
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Horváth
Modelovanie podnikových procesov pomocou nástrojov UML
December 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hrašna
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
June 2010Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hrnčár
Návrh a realizácia malého IS - modul pre kníhkupectvo
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hrušovský
Návrh špecifických činností v procese testovania dátových skladov
May 2008Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Hříbal
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
June 2010Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladislav Hucík
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Hurčíková
Proposal and implementation of a selected information system module for a stock broker firm
May 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Ivančík
Manažment IT zmien a jeho implementácia podľa ISO 20000
May 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Ivanovič
Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Jirkovský
Proposal and creation of a web portal for cooperation of universities with industry
May 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Jonáš
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
June 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Juroš
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie
June 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kačinec
Mobilná aplikácia FUTBALNET pre iOS
May 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Ľubica Karabová
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
May 2010Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Kenížová
Návrh softvérového systému pre podporu procesu testovania
May 2008Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Klčo
Proposal of a web interface for fire-place controllers
April 2018Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miroslav Klena
Design of a information system for tracking goods between branches
April 2020Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Klíma
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému v prostredí Web
May 2015Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kobela
Possibilities of using Hadoop technology to integrate structured and unstructured data
April 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Kocian
Návrh a realizácia malého IS s využitím  UML a MDA
May 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Korytár, PhD.
Návrh integrovaného zabezpečovacieho systému s využitím LAN
May 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Košáň
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
May 2008Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcel Kotrík
Návrh a realizácia on-line reportov pre podnikový IS
June 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Kozák
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2012Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Kozák
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2010Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Kozák
Návrh IS pre hypermarket
June 2007Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Krajčovič
Návrh IS na sledovanie síl a prostriedkov v hasičskom a záchrannom zbore s využitím PHP a MySQL
June 2007Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Králik
Proposal and implementation of the information system module for the industrial enterprise
April 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Krivošík
Čiastkový návrh IS pre riadenie údržby pre spoločnosť Samsung
June 2010Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Krivošík
Monitorovací a vyhodnocovací systém prístupov do utajovaných priestorov
May 2013Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Križan
Návrh zmien procesov a služieb IT v organizácii pre dosiahnutie ITIL certifikátu
May 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Samuel Kubiček
Design and implementation of information system for quality control in industrial enterprise
May 2020Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Kubina
Úprava programu riadiaceho systému vybraných modulov AFB Factory pre potreby zberu údajov zo snímačov do relačnej databázy
May 2017Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Lády
Návrh a realizácia malého IS pre inštalatérsku firmu
May 2011Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Lády
Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
June 2009Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lády
Návrh a realizácia malého IS - modul ubytovacie zariadenie
May 2011Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Lády
Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
June 2009Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Legnavský
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
May 2009Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Lehotkai
Návrh testovacích postupov v etape testovania IS
May 2008Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Lehotský
Sťahovanie dát z EOL testerov do SQL datábazy
June 2010Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Lichner
Návrh a realizácia malého IS - modul súkromná jazyková škola
May 2011Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Norbert Liščik
Návrh siete LAN pre firmu
June 2007Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mačanga
Návrh a realizácia malého IS - modul predaj a servis výpočtovej techniky
May 2012Displaying the final thesis
93.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ľudmila Magyariová
Využitie techník dolovania dát (Data Mining) pri riadení výrobných procesov
September 2010Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Macháč
Návrh a realizácia informačného Web portálu s využitím BPMN a UML
May 2010Displaying the final thesis
95.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vladimíra Majerová
Modification of business processes according to valid legislation for the needs of building an enterprise information system
April 2018Displaying the final thesis
96.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ľubomír Málek
Design and implementation of an information system module in the Web environment
May 2020Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Máliš
Návrh a realizácia evidenčného systému pre E-shop
June 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Alojz Masár, PhD.
Zmeny počas životného cyklu softvéru
June 2012Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Matušák
Návrh informačného systému pomocou CASE nástroja
December 2007Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mečír
Návrh a realizácia malého IS - modul stomatologická ambulancia
May 2012Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Miklošovič
Návrh a realizácia malého IS - modul správa klientských účtov v banke
June 2012Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Mikulášek
Realizácia multidimenzionálnych kociek pre potreby controllingu v bankopoisťovníctve
May 2009Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Mišovič
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet " Vývoj informačných systémov "
June 2007Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Mních
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Moravčíková
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2012Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Morvajov
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web - modul internetový obchod
June 2011Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Muška
Návrh IS cestovnej kancelárie
June 2007Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Muška
Návrh parciálneho riešenia IS pre potreby VUJE, a.s. Trnava
May 2009Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. István Nagy
Návrh a realizácia rozhrania virtuálneho regulátora s technologickým procesom
May 2008Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
June 2011Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mikuláš Németh
Využitie vybraných metód dolovania dát pri KDD
December 2008Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Novák
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému
May 2015Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Novák
Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
May 2017Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ormandy
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
May 2010Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Pagáč
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2010Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Pagáč
Návrh a realizácia IS pre podporu správy nehnuteľností s využitím návrhových vzorov
May 2012Displaying the final thesis
117.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Branislav Panák
Návrh modelu testovania riadiacich systémov pre kontrolu elektronických dokladov
August 2015Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róberta Petrášová
Proposal and implementation of the information system module for the industrial store
April 2018Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anastasia Pinayeva
Návrh systému vizualizácie 3D objektov pre potreby Slovenského národného múzea
May 2015Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Drahomír Polák
Návrh a realizácia IS v prostredí Web s využitím BPMN a UML
May 2009Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Potkány
Návrh a realizácia web rozhrania online slovníka
June 2012Displaying the final thesis
122.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Prochádzka
Design and implementation of information system for industrial company - warehouse management module
May 2020Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Rakús
Návrh dynamickej infraštruktúry na báze komponentov IBM a VMWare
May 2010Displaying the final thesis
124.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Peter Rakús
Využitie systémov pre podporu rozhodovania v priemyselnom podniku
May 2013Displaying the final thesis
125.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Boris Ravas
Development of internet portal for implementation of quality management system according to ISO 9001: 2015
April 2020Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Remiaš
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2015Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamás Sanisló
Návrh a realizácia informačného systému pre autobazár v notácii UML
December 2008Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Schir
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2015Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Skripčák, PhD.
Využitie interaktívnej virtuálnej reality vo vizualizácii riadenia technologických procesov
May 2013Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Skýpala
Využitie intranetu v riadení firmy
June 2010Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Slabý
Návrh modelového IS s využitím UML a nových prístupov vo vývoji
May 2008Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Sláma
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2010Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Róbert Slanicay
Využitie systémov na podporu rozhodovania vo finančných inštitúciach - Business Intelligence
December 2008Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Slávik
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2016Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Sluka
Návrh testovacích scenárov pre testovanie mýtneho systému
May 2013Displaying the final thesis
136.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Střelec
Knowledge acquisition
May 2023Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sudovský
Softvérová podpora evidencie produktivity na blistrovacích linkách
December 2007Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Svoboda
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
May 2011Displaying the final thesis
139.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ľubomír Szabó
Design and implementation of a maintenance system for VUNAR Product a.s.
May 2018Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Šafár
Návrh a realizácia modelového IS v prostredí IBM Rational Software Architect s využitím UML
May 2008Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Šimora
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2016Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Šišitka
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
May 2014Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Škorvaga
Návrh dátového centra pre TTSK
May 2009Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeno Škvarka
Synchronizácia klientskych databáz pracujúcich offline s centrálnou databázou (PostgreSQL/MySQL/FireBird)
December 2007Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
May 2009Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
May 2012Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Šrámek
Proposal and implementation of an information system for an industrial enterprise - maintenance module
May 2019Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Šrenkel
Proposal and implementation of a selected information system module for a company producing protective equipment
May 2018Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Šternová
Testovanie dátových skladov v kontexte noriem pre testovanie
May 2009Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Števlík
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
June 2009Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Štofan
Návrh zosieťovania firmy s využitím MPLS
June 2008Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Štrba
Data Mining -- objavovanie znalostí v databázach
December 2007Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Štrbo, PhD.
Komplexná modelovo-orientovaná bezpečnostná analýza rizík v procese návrhu informačných systémov pre bezpečnostne-kritické procesy
May 2014Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Šutiak
Proposal and implementation of the information system module for the welding company
April 2019Displaying the final thesis
155.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Tadanai
Získavanie znalostí pre riadenie procesov
May 2017Displaying the final thesis
156.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Tadanai
Zlepšenie výrobného procesu s využitím nástrojov a metód proces mining-u
November 2019Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Taranda
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2010Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Temiak
Návrh informačného systému poisťovne s využitím UML
May 2009Displaying the final thesis
159.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Tibenský
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2010Displaying the final thesis
160.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Tököly
Návrh a realizácia modelového IS v notáci UML
December 2008Displaying the final thesis
161.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Toldyová
Testovanie softvéru
June 2007Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Tomšík
Implementácia modulu "Obchody" do systému Asset Manager
May 2010Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
Využitie dátových skladov pri riadení procesov
September 2011Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Trnovský, PhD.
Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov
May 2012Displaying the final thesis
165.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Tulala
Projektovanie výrobného systému s podporou simulácie
May 2011Displaying the final thesis
166.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Turanský
Návrh a realizácia modelového IS
June 2009Displaying the final thesis
167.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Ungerová
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
May 2010Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Urban
Návrh a vývoj malého IS s využitím CMS Joomla
June 2012Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Večera
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2011Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Norbert Vičan
Návrh evidenčného systému v prostredí Web
May 2013Displaying the final thesis
171.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juraj Vlado
Návrh a realizácia modelového IS
June 2009Displaying the final thesis
172.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Vlachovičová
Proposal and implementation of an information system module
April 2019Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Vlkovič
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
May 2009Displaying the final thesis
174.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Vlkovič
Návrh modelu testovania subsystému MMI/SCADA bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
September 2012Displaying the final thesis
175.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Vydra
Návrh IS stavebnej firmy v notácii UML
June 2007Displaying the final thesis
176.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Wagner
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web
June 2011Displaying the final thesis
177.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Zahradník
Návrh a realizácia modelového IS pod OS Linux
June 2009Displaying the final thesis
178.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Záhumenský
Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre výrobu
May 2012Displaying the final thesis
179.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavol Závacký, PhD.
Riadenie kombinovaných diskrétnych systémov s využitím NN a GA.
September 2011Displaying the final thesis
180.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Zeman
Návrh metodiky testovania softvéru riadiacich systémov
September 2010Displaying the final thesis
181.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Zobok, PhD.
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
December 2008Displaying the final thesis
182.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Maroš Zobok, PhD.
Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov
May 2012Displaying the final thesis
183.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Zvonár
Čiastkový návrh informačného systému pre správu dokumentácie
May 2010Displaying the final thesis
184.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Žák
Redizajn kalendáringových funkcií v predajnej bankovej aplikácii - návrh a analýza možnosti migrácie perzistencie dát z mainframovej DB2
May 2008Displaying the final thesis
185.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Žarnócai
Návrh a realizácia web stránky pre hotel Phoenix s využitím systému CMS
June 2012Displaying the final thesis
186.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Žigray
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress