21. 10. 2020  10:48 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty
     
               
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Jela Abasová
Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jela Abasová
Získavanie znalostí pre potreby riadenia výrobných procesov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ján Antal
Návrh a realizácia modelového IS
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Babolčai
Distribuovanie statických ARP záznamov pomocou XML webových služieb
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Bago
Návrh a realizácia malého IS - modul múzeum
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Baláž
Informačný systém pre potreby vzdelávania v predmete technológia zvárania pre UVTE
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Martin Bartoň
Návrh platformy pre modernizáciu výrobných podnikov na úroveň Smart Factory implementáciou nevyhnutných atribútov Industry 4.0
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Belian
Návrh a implementácia interakcie systémovej služby s grafickým prostredím v OS GNU/Linux
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Berner
Návrh informačného systému pre podporu procesu testovania
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Využitie genetických algoritmov v strojárskych aplikáciách
august 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iosif Bigas
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Bílik
Návrh a realizácia informačného systému - modul dochádzkový systém
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Bogdan
Redizajn kalendáringových funkcií v predajnej bankovej aplikácii a návrh migrácie funkčnosti z mainframovej časti na J2EE
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Marián Bolebruch
Návrh modelu testovania softvéru riadiacich systémov
október 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Miroslav Božik, PhD.
Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Božik
Technická správa vozového parku pre služby operatívneho lízingu
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Bruch
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Cepko
Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre firmu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Lukáš Císar
Information System for an Insurance Company – Module Orders and Invoices
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Gábor Csintalan
Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Čambál
Informačný systém lekárenského zariadenia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Čambál
Návrh informačného systému pre podporu procesu systémového testovania
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Daniš
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML - modul penzión
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Igor Dimitrovič
Implementácia techník dolovania dát (Data MIning) do riadenia výrobných procesov
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Dlhý
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. František Dobo
Modul informačného systému pre kvalitatívnu evidenciu vzoriek so zameraním na potravinársky priemysel
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Dobo
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre autoservis
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Drucker
Návrh metodiky testovania IS v Enterprise organizáciách
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Ďuriška
Návrh a realizácia malého IS - modul balíkové oddelenie na pošte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Einšpigl
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Alena Eliášová
Informačný model údajovej základne pre potreby hierarchického riadenia procesov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrei Faidzen
Návrh a realizácia malého IS - modul záhradníctvo (Engo s.r.o.)
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Farkaš
Návrh a realizácia systému na zdieľanie jázd
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Norbert Fazekas
Návrh testovacích postupov pre jednotlivé etapy testovania informačných systémov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Kamil Ferech
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mário Ferech
Návrh informačného systému pre servis technických zariadení v prostredí Web
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Fojtík
IS pre obchodný cyklus v energetických závodoch
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Fridrich
Parciálny návrh informačného systému pre inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Gálik
Bezpečnosť riadiacich systémov
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jaroslav Géci
Návrh a verifikácia algoritmov riadenia v kombinovaných systémoch riadenia
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Hajdin
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zdenko Hambálek
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Peter Hamerník, PhD.
Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Adam Haríň
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul personalistika
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Hlobík
Informačný system firmy
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Hogh
Návrh informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Horský
Analýza a návrh dátového skladu fakulty
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Horváth
Modelovanie podnikových procesov pomocou nástrojov UML
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Hrašna
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Hrnčár
Návrh a realizácia malého IS - modul pre kníhkupectvo
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hrušovský
Návrh špecifických činností v procese testovania dátových skladov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Hříbal
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladislav Hucík
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Hurčíková
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre maklérsku firmu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Šimon Ivančík
Manažment IT zmien a jeho implementácia podľa ISO 20000
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Ivanovič
Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Martin Jirkovský
Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Jonáš
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Juroš
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Kačinec
Mobilná aplikácia FUTBALNET pre iOS
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Ľubica Karabová
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Helena Kenížová
Návrh softvérového systému pre podporu procesu testovania
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Klčo
Návrh webového rozhrania pre krbové regulátory
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Klena
Návrh informačného systému pre evidenciu preskladňovania tovaru medzi filiálkami
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Klíma
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému v prostredí Web
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kobela
Možnosti využitia technológie Hadoop na integráciu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martin Kocian
Návrh a realizácia malého IS s využitím  UML a MDA
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Korytár, PhD.
Návrh integrovaného zabezpečovacieho systému s využitím LAN
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Košáň
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcel Kotrík
Návrh a realizácia on-line reportov pre podnikový IS
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Michal Kozák
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Michal Kozák
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michal Kozák
Návrh IS pre hypermarket
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Krajčovič
Návrh IS na sledovanie síl a prostriedkov v hasičskom a záchrannom zbore s využitím PHP a MySQL
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Králik
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Krivošík
Čiastkový návrh IS pre riadenie údržby pre spoločnosť Samsung
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Krivošík
Monitorovací a vyhodnocovací systém prístupov do utajovaných priestorov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Križan
Návrh zmien procesov a služieb IT v organizácii pre dosiahnutie ITIL certifikátu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Samuel Kubiček
Návrh a realizácia informačného systému pre kontrolu kvality v priemyselnom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Kubina
Úprava programu riadiaceho systému vybraných modulov AFB Factory pre potreby zberu údajov zo snímačov do relačnej databázy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Lády
Návrh a realizácia malého IS pre inštalatérsku firmu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Lády
Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Lády
Návrh a realizácia malého IS - modul ubytovacie zariadenie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Lády
Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Legnavský
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Lehotkai
Návrh testovacích postupov v etape testovania IS
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Lehotský
Sťahovanie dát z EOL testerov do SQL datábazy
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Lichner
Návrh a realizácia malého IS - modul súkromná jazyková škola
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Norbert Liščik
Návrh siete LAN pre firmu
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Mačanga
Návrh a realizácia malého IS - modul predaj a servis výpočtovej techniky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Ľudmila Magyariová
Využitie techník dolovania dát (Data Mining) pri riadení výrobných procesov
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Macháč
Návrh a realizácia informačného Web portálu s využitím BPMN a UML
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Vladimíra Majerová
Úprava firemných procesov podľa platnej legislatívy pre potreby budovania podnikového informačného systému
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ľubomír Málek
Návrh a realizácia modulu informačného systému v prostredí Web
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslav Máliš
Návrh a realizácia evidenčného systému pre E-shop
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Alojz Masár, PhD.
Zmeny počas životného cyklu softvéru
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marcel Matušák
Návrh informačného systému pomocou CASE nástroja
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Mečír
Návrh a realizácia malého IS - modul stomatologická ambulancia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Miklošovič
Návrh a realizácia malého IS - modul správa klientských účtov v banke
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Mikulášek
Realizácia multidimenzionálnych kociek pre potreby controllingu v bankopoisťovníctve
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Mišovič
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet " Vývoj informačných systémov "
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Mních
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Moravčíková
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Morvajov
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web - modul internetový obchod
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Muška
Návrh IS cestovnej kancelárie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Muška
Návrh parciálneho riešenia IS pre potreby VUJE, a.s. Trnava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. István Nagy
Návrh a realizácia rozhrania virtuálneho regulátora s technologickým procesom
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Németh, PhD.
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mikuláš Németh
Využitie vybraných metód dolovania dát pri KDD
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Novák
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
113.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dávid Novák
Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Ormandy
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
115.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Pagáč
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivan Pagáč
Návrh a realizácia IS pre podporu správy nehnuteľností s využitím návrhových vzorov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Branislav Panák
Návrh modelu testovania riadiacich systémov pre kontrolu elektronických dokladov
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
118.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róberta Petrášová
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre skladové hospodárstvo
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anastasia Pinayeva
Návrh systému vizualizácie 3D objektov pre potreby Slovenského národného múzea
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Drahomír Polák
Návrh a realizácia IS v prostredí Web s využitím BPMN a UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Gabriel Potkány
Návrh a realizácia web rozhrania online slovníka
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Prochádzka
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul skladové hospodárstvo
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Rakús
Návrh dynamickej infraštruktúry na báze komponentov IBM a VMWare
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Peter Rakús
Využitie systémov pre podporu rozhodovania v priemyselnom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Boris Ravas
Vytvorenie internetového portálu pre zavádzanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
126.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ladislav Remiaš
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tamás Sanisló
Návrh a realizácia informačného systému pre autobazár v notácii UML
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jakub Schir
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Skripčák, PhD.
Využitie interaktívnej virtuálnej reality vo vizualizácii riadenia technologických procesov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Skýpala
Využitie intranetu v riadení firmy
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Slabý
Návrh modelového IS s využitím UML a nových prístupov vo vývoji
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Sláma
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Róbert Slanicay
Využitie systémov na podporu rozhodovania vo finančných inštitúciach - Business Intelligence
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Slávik
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Sluka
Návrh testovacích scenárov pre testovanie mýtneho systému
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Střelec
Získavanie znalostí z databáz výrobných podnikov (štruktúrované dáta) pre potreby riadenia procesov
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Sudovský
Softvérová podpora evidencie produktivity na blistrovacích linkách
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
138.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Svoboda
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ľubomír Szabó
Návrh a implementácia systému údržby pre firmu VUNAR Product a.s.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Šafár
Návrh a realizácia modelového IS v prostredí IBM Rational Software Architect s využitím UML
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Šimora
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Šišitka
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
143.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Škorvaga
Návrh dátového centra pre TTSK
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
144.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdeno Škvarka
Synchronizácia klientskych databáz pracujúcich offline s centrálnou databázou (PostgreSQL/MySQL/FireBird)
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
145.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
146.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
147.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Michal Šrámek
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
148.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Šrenkel
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre podnik vyrábajúci ochranné pomôcky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
149.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Renáta Šternová
Testovanie dátových skladov v kontexte noriem pre testovanie
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
150.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Števlík
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
151.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Štofan
Návrh zosieťovania firmy s využitím MPLS
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
152.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Štrba
Data Mining -- objavovanie znalostí v databázach
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
153.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Milan Štrbo, PhD.
Komplexná modelovo-orientovaná bezpečnostná analýza rizík v procese návrhu informačných systémov pre bezpečnostne-kritické procesy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
154.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Šutiak
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
155.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ondrej Tadanai
Získavanie znalostí pre riadenie procesov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
156.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ondrej Tadanai
Zlepšenie výrobného procesu s využitím nástrojov a metód proces mining-u
november 2019
Zobrazenie záverečnej práce
157.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Taranda
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
158.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Temiak
Návrh informačného systému poisťovne s využitím UML
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
159.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Tibenský
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
160.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Tököly
Návrh a realizácia modelového IS v notáci UML
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
161.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrea Toldyová
Testovanie softvéru
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
162.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Tomšík
Implementácia modulu "Obchody" do systému Asset Manager
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
163.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
Využitie dátových skladov pri riadení procesov
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
164.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Trnovský, PhD.
Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
165.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Rastislav Tulala
Projektovanie výrobného systému s podporou simulácie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
166.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Turanský
Návrh a realizácia modelového IS
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
167.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Silvia Ungerová
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
168.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radovan Urban
Návrh a vývoj malého IS s využitím CMS Joomla
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
169.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Večera
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
170.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Norbert Vičan
Návrh evidenčného systému v prostredí Web
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
171.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Juraj Vlado
Návrh a realizácia modelového IS
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
172.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Vlachovičová
Návrh a realizácia modulu informačného systému
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
173.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Vlkovič
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
174.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ondrej Vlkovič
Návrh modelu testovania subsystému MMI/SCADA bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
175.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Vydra
Návrh IS stavebnej firmy v notácii UML
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
176.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Wagner
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
177.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Zahradník
Návrh a realizácia modelového IS pod OS Linux
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
178.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marián Záhumenský
Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre výrobu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
179.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Pavol Závacký, PhD.
Riadenie kombinovaných diskrétnych systémov s využitím NN a GA.
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
180.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jaroslav Zeman
Návrh metodiky testovania softvéru riadiacich systémov
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
181.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Zobok, PhD.
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
182.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Maroš Zobok, PhD.
Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
183.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Zvonár
Čiastkový návrh informačného systému pre správu dokumentácie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
184.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Žák
Redizajn kalendáringových funkcií v predajnej bankovej aplikácii - návrh a analýza možnosti migrácie perzistencie dát z mainframovej DB2
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
185.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dušan Žarnócai
Návrh a realizácia web stránky pre hotel Phoenix s využitím systému CMS
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
186.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Žigray
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná