Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identification number: 248
University e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Vice-dean - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.RDisTWritten by (author): Ing. Jela Abasová
Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
May 2021prohlížet
2.ADTWritten by (author): Ing. Jela Abasová
Získavanie znalostí pre potreby riadenia výrobných procesov
May 2017prohlížet
3.ABTWritten by (author): Ing. Ján Antal
Návrh a realizácia modelového IS
June 2009prohlížet
4.ABTWritten by (author): Ing. Andrej Babolčai
Distribuovanie statických ARP záznamov pomocou XML webových služieb
June 2008prohlížet
5.ABTWritten by (author): Ing. Martin Bago
Návrh a realizácia malého IS - modul múzeum
June 2011prohlížet
6.ADTWritten by (author): Ing. Martin Baláž
Informačný systém pre potreby vzdelávania v predmete technológia zvárania pre UVTE
May 2014prohlížet
7.RDisTWritten by (author): Ing. Martin Bartoň
Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
May 2022prohlížet
8.ABTWritten by (author): Ing. Martin Belian
Návrh a implementácia interakcie systémovej služby s grafickým prostredím v OS GNU/Linux
June 2008prohlížet
9.ADTWritten by (author): Ing. Dávid Berner
Návrh informačného systému pre podporu procesu testovania
May 2013prohlížet
10.ADisTWritten by (author): Ing. Pavol Bezák, PhD.
Využitie genetických algoritmov v strojárskych aplikáciách
August 2010prohlížet
11.ADTWritten by (author): Ing. Iosif Bigas
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
May 2009prohlížet
12.RBTWritten by (author): Tomáš Bílik
Design and implementation of information system - attendance system module
May 2020prohlížet
13.ADTWritten by (author): Ing. Pavol Bogdan
Redizajn kalendáringových funkcií v predajnej bankovej aplikácii a návrh migrácie funkčnosti z mainframovej časti na J2EE
May 2008prohlížet
14.NDisTWritten by (author): Ing. Marián Bolebruch
Návrh modelu testovania softvéru riadiacich systémov
October 2015prohlížet
15.ADisTWritten by (author): Ing. Miroslav Božik, PhD.
Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva
September 2010prohlížet
16.ABTWritten by (author): Ing. Peter Božik
Technická správa vozového parku pre služby operatívneho lízingu
June 2007prohlížet
17.ADTWritten by (author): Ing. Andrej Bruch
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
May 2007prohlížet
18.ADTWritten by (author): Ing. Lukáš Cepko
Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre firmu
May 2011prohlížet
19.ABTWritten by (author): Bc. Lukáš Císar
Information System for an Insurance Company – Module Orders and Invoices
May 2017prohlížet
20.NBTWritten by (author): Gábor Csintalan
Proposal and creation of a web portal for cooperation of universities with industry
May 2019prohlížet
21.ABTWritten by (author): Ing. Martin Čambál
Informačný systém lekárenského zariadenia
May 2014prohlížet
22.ADTWritten by (author): Ing. Martin Čambál
Návrh informačného systému pre podporu procesu systémového testovania
May 2016prohlížet
23.ADTWritten by (author): Ing. Martin Daniš
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML - modul penzión
May 2012prohlížet
24.NDisTWritten by (author): Ing. Igor Dimitrovič
Implementácia techník dolovania dát (Data MIning) do riadenia výrobných procesov
September 2010prohlížet
25.ADTWritten by (author): Ing. Martin Dlhý
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
May 2011prohlížet
26.RDTWritten by (author): Bc. František Dobo
Module of IS for qualitative record keeping focused on food industry
April 2020prohlížet
27.ABTWritten by (author): Bc. František Dobo
Proposal and implementation of a selected information system module for a car repair service
May 2018prohlížet
28.NDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Drucker
Návrh metodiky testovania IS v Enterprise organizáciách
September 2010prohlížet
29.ADTWritten by (author): Ing. Roman Ďuriška
Návrh a realizácia malého IS - modul balíkové oddelenie na pošte
May 2011prohlížet
30.ADTWritten by (author): Ing. Jozef Einšpigl
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2010prohlížet
31.NDisTWritten by (author): Ing. Alena Eliášová
Informačný model údajovej základne pre potreby hierarchického riadenia procesov
May 2015prohlížet
32.ADTWritten by (author): Ing. Andrei Faidzen
Návrh a realizácia malého IS - modul záhradníctvo (Engo s.r.o.)
May 2011prohlížet
33.ADTWritten by (author): Ing. Andrej Farkaš
Návrh a realizácia systému na zdieľanie jázd
May 2015prohlížet
34.ABTWritten by (author): Ing. Norbert Fazekas
Návrh testovacích postupov pre jednotlivé etapy testovania informačných systémov
June 2007prohlížet
35.NDTWritten by (author): Bc. Kamil Ferech
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
May 2015prohlížet
36.ABTWritten by (author): Ing. Mário Ferech
Návrh informačného systému pre servis technických zariadení v prostredí Web
May 2013prohlížet
37.ABTWritten by (author): Ing. Róbert Fojtík
IS pre obchodný cyklus v energetických závodoch
June 2007prohlížet
38.ADTWritten by (author): Ing. Vladimír Fridrich
Parciálny návrh informačného systému pre inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva
December 2007prohlížet
39.NDisTWritten by (author): Ing. Martin Gálik
Bezpečnosť riadiacich systémov
August 2014prohlížet
40.NDisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Géci
Návrh a verifikácia algoritmov riadenia v kombinovaných systémoch riadenia
August 2012prohlížet
41.ADisTWritten by (author): Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Knowledge discovery from heterogeneous databases for process control needs
June 2019prohlížet
42.NDisTWritten by (author): Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
June 2018prohlížet
43.ABTWritten by (author): Ing. Martin Hajdin
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
June 2008prohlížet
44.ADTWritten by (author): Ing. Zdenko Hambálek
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
May 2009prohlížet
45.ADisTWritten by (author): Ing. Peter Hamerník, PhD.
Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
May 2012prohlížet
46.RBTWritten by (author): Adam Haríň
Design and realization of information system for industrial company - human resources module
May 2020prohlížet
47.ABTWritten by (author): Ing. Marek Hlobík
Informačný system firmy
June 2008prohlížet
48.ABTWritten by (author): Ing. Matej Hogh
Návrh informačného systému pre priemyselný podnik
May 2014prohlížet
49.ADTWritten by (author): Ing. Martin Horský
Analýza a návrh dátového skladu fakulty
May 2010prohlížet
50.ADTWritten by (author): Ing. Peter Horváth
Modelovanie podnikových procesov pomocou nástrojov UML
December 2007prohlížet
51.ABTWritten by (author): Ing. Peter Hrašna
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
June 2010prohlížet
52.ADTWritten by (author): Ing. Lukáš Hrnčár
Návrh a realizácia malého IS - modul pre kníhkupectvo
May 2011prohlížet
53.ADTWritten by (author): Ing. Peter Hrušovský
Návrh špecifických činností v procese testovania dátových skladov
May 2008prohlížet
54.ABTWritten by (author): Ing. Juraj Hříbal
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
June 2010prohlížet
55.ADTWritten by (author): Ing. Vladislav Hucík
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2010prohlížet
56.ABTWritten by (author): Bc. Zuzana Hurčíková
Proposal and implementation of a selected information system module for a stock broker firm
May 2018prohlížet
57.ADTWritten by (author): Ing. Šimon Ivančík
Manažment IT zmien a jeho implementácia podľa ISO 20000
May 2015prohlížet
58.ADTWritten by (author): Ing. Andrej Ivanovič
Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
May 2017prohlížet
59.ABTWritten by (author): Bc. Martin Jirkovský
Proposal and creation of a web portal for cooperation of universities with industry
May 2019prohlížet
60.ABTWritten by (author): Ing. Peter Jonáš
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
June 2010prohlížet
61.ABTWritten by (author): Ing. Marek Juroš
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie
June 2010prohlížet
62.ADTWritten by (author): Ing. Peter Kačinec
Mobilná aplikácia FUTBALNET pre iOS
May 2013prohlížet
63.ADTWritten by (author): Ing. Mgr. Ľubica Karabová
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
May 2010prohlížet
64.ADTWritten by (author): Ing. Helena Kenížová
Návrh softvérového systému pre podporu procesu testovania
May 2008prohlížet
65.ADTWritten by (author): Ing. Pavol Klčo
Proposal of a web interface for fire-place controllers
April 2018prohlížet
66.RDTWritten by (author): Bc. Miroslav Klena
Design of a information system for tracking goods between branches
April 2020prohlížet
67.ABTWritten by (author): Ing. Roman Klíma
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému v prostredí Web
May 2015prohlížet
68.ADTWritten by (author): Ing. Martin Kobela
Possibilities of using Hadoop technology to integrate structured and unstructured data
April 2018prohlížet
69.NDTWritten by (author): Bc. Martin Kocian
Návrh a realizácia malého IS s využitím  UML a MDA
May 2010prohlížet
70.ADTWritten by (author): Ing. Marek Korytár, PhD.
Návrh integrovaného zabezpečovacieho systému s využitím LAN
May 2010prohlížet
71.ADTWritten by (author): Ing. Martin Košáň
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
May 2008prohlížet
72.ABTWritten by (author): Ing. Marcel Kotrík
Návrh a realizácia on-line reportov pre podnikový IS
June 2010prohlížet
73.NDTWritten by (author): Bc. Michal Kozák
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2012prohlížet
74.NDTWritten by (author): Bc. Michal Kozák
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2010prohlížet
75.ABTWritten by (author): Bc. Michal Kozák
Návrh IS pre hypermarket
June 2007prohlížet
76.ABTWritten by (author): Ing. Martin Krajčovič
Návrh IS na sledovanie síl a prostriedkov v hasičskom a záchrannom zbore s využitím PHP a MySQL
June 2007prohlížet
77.ADTWritten by (author): Ing. Filip Králik
Proposal and implementation of the information system module for the industrial enterprise
April 2018prohlížet
78.ABTWritten by (author): Ing. Tomáš Krivošík
Čiastkový návrh IS pre riadenie údržby pre spoločnosť Samsung
June 2010prohlížet
79.ADTWritten by (author): Ing. Tomáš Krivošík
Monitorovací a vyhodnocovací systém prístupov do utajovaných priestorov
May 2013prohlížet
80.ADTWritten by (author): Ing. Miroslav Križan
Návrh zmien procesov a služieb IT v organizácii pre dosiahnutie ITIL certifikátu
May 2010prohlížet
81.RBTWritten by (author): Samuel Kubiček
Design and implementation of information system for quality control in industrial enterprise
May 2020prohlížet
82.ADTWritten by (author): Ing. Ondrej Kubina
Úprava programu riadiaceho systému vybraných modulov AFB Factory pre potreby zberu údajov zo snímačov do relačnej databázy
May 2017prohlížet
83.ADTWritten by (author): Ing. Jozef Lády
Návrh a realizácia malého IS pre inštalatérsku firmu
May 2011prohlížet
84.ABTWritten by (author): Ing. Jozef Lády
Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
June 2009prohlížet
85.ADTWritten by (author): Ing. Martin Lády
Návrh a realizácia malého IS - modul ubytovacie zariadenie
May 2011prohlížet
86.ABTWritten by (author): Ing. Martin Lády
Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
June 2009prohlížet
87.ADTWritten by (author): Ing. Ľubomír Legnavský
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
May 2009prohlížet
88.ADTWritten by (author): Ing. Ján Lehotkai
Návrh testovacích postupov v etape testovania IS
May 2008prohlížet
89.ABTWritten by (author): Ing. Stanislav Lehotský
Sťahovanie dát z EOL testerov do SQL datábazy
June 2010prohlížet
90.ADTWritten by (author): Ing. Andrej Lichner
Návrh a realizácia malého IS - modul súkromná jazyková škola
May 2011prohlížet
91.ABTWritten by (author): Ing. Norbert Liščik
Návrh siete LAN pre firmu
June 2007prohlížet
92.ADTWritten by (author): Ing. Peter Mačanga
Návrh a realizácia malého IS - modul predaj a servis výpočtovej techniky
May 2012prohlížet
93.NDisTWritten by (author): Ing. Ľudmila Magyariová
Využitie techník dolovania dát (Data Mining) pri riadení výrobných procesov
September 2010prohlížet
94.ADTWritten by (author): Ing. Andrej Macháč
Návrh a realizácia informačného Web portálu s využitím BPMN a UML
May 2010prohlížet
95.NDTWritten by (author): Bc. Vladimíra Majerová
Modification of business processes according to valid legislation for the needs of building an enterprise information system
April 2018prohlížet
96.RBTWritten by (author): Ľubomír Málek
Design and implementation of an information system module in the Web environment
May 2020prohlížet
97.ABTWritten by (author): Ing. Miroslav Máliš
Návrh a realizácia evidenčného systému pre E-shop
June 2008prohlížet
98.ADisTWritten by (author): Alojz Masár, PhD.
Zmeny počas životného cyklu softvéru
June 2012prohlížet
99.ADTWritten by (author): Ing. Marcel Matušák
Návrh informačného systému pomocou CASE nástroja
December 2007prohlížet
100.ADTWritten by (author): Ing. Tomáš Mečír
Návrh a realizácia malého IS - modul stomatologická ambulancia
May 2012prohlížet
101.ABTWritten by (author): Ing. Tomáš Miklošovič
Návrh a realizácia malého IS - modul správa klientských účtov v banke
June 2012prohlížet
102.ADTWritten by (author): Ing. Rastislav Mikulášek
Realizácia multidimenzionálnych kociek pre potreby controllingu v bankopoisťovníctve
May 2009prohlížet
103.ABTWritten by (author): Ing. Tomáš Mišovič
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet " Vývoj informačných systémov "
June 2007prohlížet
104.ABTWritten by (author): Ing. Róbert Mních
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2017prohlížet
105.ADTWritten by (author): Ing. Zuzana Moravčíková
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
May 2012prohlížet
106.ABTWritten by (author): Ing. Maroš Morvajov
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web - modul internetový obchod
June 2011prohlížet
107.ABTWritten by (author): Ing. Martin Muška
Návrh IS cestovnej kancelárie
June 2007prohlížet
108.ADTWritten by (author): Ing. Martin Muška
Návrh parciálneho riešenia IS pre potreby VUJE, a.s. Trnava
May 2009prohlížet
109.ADTWritten by (author): Ing. István Nagy
Návrh a realizácia rozhrania virtuálneho regulátora s technologickým procesom
May 2008prohlížet
110.ABTWritten by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
June 2011prohlížet
111.ADTWritten by (author): Ing. Mikuláš Németh
Využitie vybraných metód dolovania dát pri KDD
December 2008prohlížet
112.ABTWritten by (author): Ing. Dávid Novák
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému
May 2015prohlížet
113.ADTWritten by (author): Ing. Dávid Novák
Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
May 2017prohlížet
114.ADTWritten by (author): Ing. Tomáš Ormandy
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
May 2010prohlížet
115.ABTWritten by (author): Ing. Ivan Pagáč
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2010prohlížet
116.ADTWritten by (author): Ing. Ivan Pagáč
Návrh a realizácia IS pre podporu správy nehnuteľností s využitím návrhových vzorov
May 2012prohlížet
117.NDisTWritten by (author): Ing. Branislav Panák
Návrh modelu testovania riadiacich systémov pre kontrolu elektronických dokladov
August 2015prohlížet
118.ADTWritten by (author): Ing. Róberta Petrášová
Proposal and implementation of the information system module for the industrial store
April 2018prohlížet
119.ADTWritten by (author): Ing. Anastasia Pinayeva
Návrh systému vizualizácie 3D objektov pre potreby Slovenského národného múzea
May 2015prohlížet
120.ADTWritten by (author): Ing. Drahomír Polák
Návrh a realizácia IS v prostredí Web s využitím BPMN a UML
May 2009prohlížet
121.ABTWritten by (author): Ing. Gabriel Potkány
Návrh a realizácia web rozhrania online slovníka
June 2012prohlížet
122.RBTWritten by (author): Marek Prochádzka
Design and implementation of information system for industrial company - warehouse management module
May 2020prohlížet
123.ADTWritten by (author): Ing. Miroslav Rakús
Návrh dynamickej infraštruktúry na báze komponentov IBM a VMWare
May 2010prohlížet
124.NDTWritten by (author): Ing. Peter Rakús
Využitie systémov pre podporu rozhodovania v priemyselnom podniku
May 2013prohlížet
125.RDTWritten by (author): Bc. Boris Ravas
Development of internet portal for implementation of quality management system according to ISO 9001: 2015
April 2020prohlížet
126.ABTWritten by (author): Ing. Ladislav Remiaš
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2015prohlížet
127.ADTWritten by (author): Ing. Tamás Sanisló
Návrh a realizácia informačného systému pre autobazár v notácii UML
December 2008prohlížet
128.ABTWritten by (author): Ing. Jakub Schir
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2015prohlížet
129.ADisTWritten by (author): Ing. Tomáš Skripčák, PhD.
Využitie interaktívnej virtuálnej reality vo vizualizácii riadenia technologických procesov
May 2013prohlížet
130.ABTWritten by (author): Ing. Marek Skýpala
Využitie intranetu v riadení firmy
June 2010prohlížet
131.ADTWritten by (author): Ing. Marián Slabý
Návrh modelového IS s využitím UML a nových prístupov vo vývoji
May 2008prohlížet
132.ABTWritten by (author): Ing. Marián Sláma
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2010prohlížet
133.ADTWritten by (author): Ing. Mgr. Róbert Slanicay
Využitie systémov na podporu rozhodovania vo finančných inštitúciach - Business Intelligence
December 2008prohlížet
134.ABTWritten by (author): Ing. Martin Slávik
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2016prohlížet
135.ADTWritten by (author): Ing. Roman Sluka
Návrh testovacích scenárov pre testovanie mýtneho systému
May 2013prohlížet
136.RDisTWritten by (author): Ing. Peter Střelec
Knowledge acquisition
May 2023prohlížet
137.ADTWritten by (author): Ing. Peter Sudovský
Softvérová podpora evidencie produktivity na blistrovacích linkách
December 2007prohlížet
138.ADTWritten by (author): Ing. Martin Svoboda
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
May 2011prohlížet
139.NBTWritten by (author): Ľubomír Szabó
Design and implementation of a maintenance system for VUNAR Product a.s.
May 2018prohlížet
140.ADTWritten by (author): Ing. Boris Šafár
Návrh a realizácia modelového IS v prostredí IBM Rational Software Architect s využitím UML
May 2008prohlížet
141.ABTWritten by (author): Ing. Filip Šimora
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2016prohlížet
142.ADTWritten by (author): Ing. Miroslav Šišitka
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
May 2014prohlížet
143.ADTWritten by (author): Ing. Jaroslav Škorvaga
Návrh dátového centra pre TTSK
May 2009prohlížet
144.ADTWritten by (author): Ing. Zdeno Škvarka
Synchronizácia klientskych databáz pracujúcich offline s centrálnou databázou (PostgreSQL/MySQL/FireBird)
December 2007prohlížet
145.ADTWritten by (author): Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
May 2009prohlížet
146.ADisTWritten by (author): Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
May 2012prohlížet
147.ABTWritten by (author): Bc. Michal Šrámek
Proposal and implementation of an information system for an industrial enterprise - maintenance module
May 2019prohlížet
148.ABTWritten by (author): Bc. Martin Šrenkel
Proposal and implementation of a selected information system module for a company producing protective equipment
May 2018prohlížet
149.ADTWritten by (author): Ing. Renáta Šternová
Testovanie dátových skladov v kontexte noriem pre testovanie
May 2009prohlížet
150.ABTWritten by (author): Ing. Stanislav Števlík
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
June 2009prohlížet
151.ABTWritten by (author): Ing. Milan Štofan
Návrh zosieťovania firmy s využitím MPLS
June 2008prohlížet
152.ADTWritten by (author): Ing. Jaroslav Štrba
Data Mining -- objavovanie znalostí v databázach
December 2007prohlížet
153.ADisTWritten by (author): Ing. Milan Štrbo, PhD.
Komplexná modelovo-orientovaná bezpečnostná analýza rizík v procese návrhu informačných systémov pre bezpečnostne-kritické procesy
May 2014prohlížet
154.ADTWritten by (author): Ing. Daniel Šutiak
Proposal and implementation of the information system module for the welding company
April 2019prohlížet
155.NDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Tadanai
Získavanie znalostí pre riadenie procesov
May 2017prohlížet
156.NDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Tadanai
Zlepšenie výrobného procesu s využitím nástrojov a metód proces mining-u
November 2019prohlížet
157.ABTWritten by (author): Ing. Ondrej Taranda
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2010prohlížet
158.ADTWritten by (author): Ing. Jozef Temiak
Návrh informačného systému poisťovne s využitím UML
May 2009prohlížet
159.ABTWritten by (author): Ing. Stanislav Tibenský
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2010prohlížet
160.ADTWritten by (author): Ing. Martin Tököly
Návrh a realizácia modelového IS v notáci UML
December 2008prohlížet
161.ABTWritten by (author): Ing. Andrea Toldyová
Testovanie softvéru
June 2007prohlížet
162.ADTWritten by (author): Ing. Peter Tomšík
Implementácia modulu "Obchody" do systému Asset Manager
May 2010prohlížet
163.ADisTWritten by (author): doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
Využitie dátových skladov pri riadení procesov
September 2011prohlížet
164.ADisTWritten by (author): Ing. Peter Trnovský, PhD.
Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov
May 2012prohlížet
165.ADTWritten by (author): Ing. Rastislav Tulala
Projektovanie výrobného systému s podporou simulácie
May 2011prohlížet
166.ABTWritten by (author): Ing. Marek Turanský
Návrh a realizácia modelového IS
June 2009prohlížet
167.ADTWritten by (author): Ing. Silvia Ungerová
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
May 2010prohlížet
168.ABTWritten by (author): Ing. Radovan Urban
Návrh a vývoj malého IS s využitím CMS Joomla
June 2012prohlížet
169.ABTWritten by (author): Ing. Patrik Večera
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
June 2011prohlížet
170.ABTWritten by (author): Ing. Norbert Vičan
Návrh evidenčného systému v prostredí Web
May 2013prohlížet
171.NBTWritten by (author): Juraj Vlado
Návrh a realizácia modelového IS
June 2009prohlížet
172.ADTWritten by (author): Ing. Mária Vlachovičová
Proposal and implementation of an information system module
April 2019prohlížet
173.ADTWritten by (author): Ing. Ondrej Vlkovič
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
May 2009prohlížet
174.NDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Vlkovič
Návrh modelu testovania subsystému MMI/SCADA bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
September 2012prohlížet
175.ABTWritten by (author): Ing. Juraj Vydra
Návrh IS stavebnej firmy v notácii UML
June 2007prohlížet
176.ABTWritten by (author): Ing. Adrián Wagner
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web
June 2011prohlížet
177.ABTWritten by (author): Ing. Milan Zahradník
Návrh a realizácia modelového IS pod OS Linux
June 2009prohlížet
178.ADTWritten by (author): Ing. Marián Záhumenský
Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre výrobu
May 2012prohlížet
179.NDisTWritten by (author): Ing. Pavol Závacký, PhD.
Riadenie kombinovaných diskrétnych systémov s využitím NN a GA.
September 2011prohlížet
180.NDisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Zeman
Návrh metodiky testovania softvéru riadiacich systémov
September 2010prohlížet
181.ADTWritten by (author): Ing. Maroš Zobok, PhD.
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
December 2008prohlížet
182.ADisTWritten by (author): Ing. Maroš Zobok, PhD.
Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov
May 2012prohlížet
183.ADTWritten by (author): Ing. Roman Zvonár
Čiastkový návrh informačného systému pre správu dokumentácie
May 2010prohlížet
184.ADTWritten by (author): Ing. Michal Žák
Redizajn kalendáringových funkcií v predajnej bankovej aplikácii - návrh a analýza možnosti migrácie perzistencie dát z mainframovej DB2
May 2008prohlížet
185.ABTWritten by (author): Ing. Dušan Žarnócai
Návrh a realizácia web stránky pre hotel Phoenix s využitím systému CMS
June 2012prohlížet
186.ADTWritten by (author): Ing. Peter Žigray
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
May 2017prohlížet

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
NFinal thesis is incomplete
NFinal thesis was unsuccessfully defended.
AFinal thesis was successfully defended.
PFinal thesis is submitted
RFinal thesis is in progress