19. 1. 2020  17:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Autor: Ing. Ladislav Remiaš
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Abstrakt:REMIAŠ, Ladislav. Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Trnava: MTF STU, 2015, 65 s. Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia modulu v informačnom systéme pre spoločnosť, v ktorej pracujem. Tento modul bude určený oddeleniu riadenia kvality a oddeleniu technológie, ako nástroj pre kontrolu laserového popisovania výrobkov a evidenciu chýb vo výrobnom procese, teda evidenciu nezhôd kvality. Pri písaní práce budem postupovať podľa zadania v štyroch bodoch. Postupne opíšem firemné procesy spoločnosti, vykonám analýzu firemných procesov priamo súvisiacich s vývojom nového modulu a spoločne so zainteresovanými stranami špecifikujeme katalóg používateľských požiadaviek. Následne vytvorím modely systému s využitím vybraných diagramov UML. Ďalším bodom bude vykonanie dátovej analýzy, vytvorenie databázy pre modul IS a nakoniec popíšem návrh používateľského rozhrania a jeho implementáciu. Modul bude implementovaný v prostredí Microsoft Visual Studio 2013 v jazyku C# a databáza bude vytvorená v Microsoft SQL Server 2012.
Kľúčové slová:MS Visual Studio 2013, UML, databáza, Modul

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene