23. 1. 2020  3:35 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Monitorovací a vyhodnocovací systém prístupov do utajovaných priestorov
Autor: Ing. Tomáš Krivošík
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Monitorovací a vyhodnocovací systém prístupov do utajovaných priestorov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť informačný systém monitorovania a vyhodnocovania prístupov a pohybu oprávnených osôb v chránených priestoroch pre konkrétnu zložku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Práca je rozčlenená do piatich kapitol. V úvode sú definované základné pojmy. Prvá časť sa venuje bezpečnostnej analýze riešenia technického zabezpečenia budovy, ako aj jej samotných priestorov. V druhej kapitole je vytvorený model firemných procesov prostredníctvom BPMN, sú definované funkčné a nefunkčné požiadavky kladené na systém a identifikovaný sú všetci účastníci, ktorý v systéme budú vystupovať. V tretia kapitola sa sústredí na vytvorenie modelu systému s využitím vybraných diagramov UML. Predposlednou kapitolou je samotné vytvorenie databázy pomocou nástroja EA Architect. Posledná kapitola je venovaná kompletnému návrhu používateľského rozhrania aplikácie vo vývojovom prostredí C#. V závere je v stručnosti zhodnotený výsledok tejto práce, výhody, problémy pri návrhu a plány v budúcnosti, ako daný systém ďalej zdokonaliť a zefektívniť.
Kľúčové slová:UML, SQL, BPMN , Databáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene