23. 1. 2020  2:17 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému pre podporu procesu testovania
Autor: Ing. Dávid Berner
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému pre podporu procesu testovania
Abstrakt:BERNER, Dávid: Návrh informačného systému pre podporu procesu testovania. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.. - Trnava: MTF STU, 2012. 69 s. Táto práca sa zaoberá návrhom a čiastočnou implementáciou informačného systému pre podporu procesu testovania. V prvej časti je teoreticky popísaná problematika testovania. Následne v práci analyzujeme súčasný stav, ktorého súčasťou sú aj BPMN diagramy a tiež získavame všetky požadované požiadavky pre navrhovaný informačný systém. Ďalej sa v práci zaoberáme návrhom IS za pomoci UML, kde sú spracované use-case diagramy, diagram tried, stavové, sekvenčné a tiež diagramy aktivít. Taktiež sa venujeme návrhu užívateľského rozhrania a čiastočnej implementácií. Nakoniec sa zaoberáme testovaním implementovanej časti systému a aj projektovej dokumentácií.
Kľúčové slová:BPMN, PHP, SQL, informačný systém, UML, testovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene