20. 1. 2020  19:22 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia systému na zdieľanie jázd
Autor: Ing. Andrej Farkaš
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia systému na zdieľanie jázd
Abstrakt:V diplomovej práci sa zaoberáme návrhom a realizáciou informačného systému na zdieľanie jázd. V úvodnej časti práce vykonávame analýzu existujúcich riešení. Pomocou notácie BPMN vytvárame model procesov systému a následne definujeme špecifikáciu požiadaviek budúceho informačného systému. Na základe týchto požiadaviek navrhujeme informačný systém s využitím diagramov UML -- jeho triedy, prípady použitia, architektúru, databázu, používateľské rozhranie a iné. V záverečnej časti práce popisujeme implementáciu a testovanie informačného systému. Posledná kapitola je venovaná projektovej dokumentácii, ktorá obsahuje používateľskú príručku a programátorskú dokumentáciu.
Kľúčové slová:C#, informačný systém, analýza požiadaviek, návrh systému, implementácia systému, BPMN, UML, ASP.NET MVC, MS SQL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene