23. 1. 2020  2:20 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment IT zmien a jeho implementácia podľa ISO 20000
Autor: Ing. Šimon Ivančík
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment IT zmien a jeho implementácia podľa ISO 20000
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce je analyzovať problematiku procesu Manažmentu zmien ako jedného z procesov normy ISO 20000, ktorá definuje štandardy pre poskytovanie IT služieb. Úvodná kapitola je venovaná teoretickým východiskám a diskusii o význame, rámci a pridanej hodnote daného procesu. Kapitola 2 obsahuje praktickú smernicu pre implementáciu daného procesu, riešia sa otázky korektnej stratégii plánovania a nasadenia procesu do produkčného prostredia organizácie. Kapitola 3 je dedikovaná návrhu a čiastočnej implementácii informačného systému ako nástroja pre podporu riešeného procesu. Záver zhŕňa a zhodnocuje dosiahnuté výsledky našej práce.
Kľúčové slová:PHP, AJAX, MySQL, Manažment IT zmien, ITIL, ISO 20000, Riadenie poskytovania IT služieb, Informačný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene