28. 1. 2020  13:32 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Autor: Ing. Martin Slávik
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Hrčka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh informačného systému pre spoločnosť zaoberajúcu sa povrchovou úpravou kovov elektrostatickým nanášaním práškových plastov a jeho čiastočná implementácia vo zvolenom vývojovom prostredí. V prvej časti práce som vykonal analýzu problémovej oblasti na základe konzultácii o internej prevádzke firmy AGEcolor s.r.o. Následne som definoval katalóg užívateľských požiadaviek, na tvorbu ktorého som použil informácie získané z vykonanej analýzy. Nasledovalo modelovanie UML diagramov a vytvorenie tabuliek detailov prípadov použitia. V dátovej analýze som identifikoval množiny entít a ich atribúty a vykonal identifikáciu relačných vzťahov. Na základe vykonanej identifikácie relačných vzťahov som zostavil entitno-relačný diagram. V ďaľšej kapitole som vykonal transformáciu množín entít , transformáciu relačných vzťahov a upravil relačné schémy pre potreby implementácie. Pomocou entitno-relačného diagramu som v programe Datamodeler vytvoril logický model, ktorý som pretransformoval na model fyzický. Posledná kapitola pozostáva z návrhu používateľského rozhrania prostredníctvom programovacieho jazyka C# a príkazov SQL v programe Microsoft Visual Studio 2013, ktorý má v sebe integrovaný Microsoft SQL Server.
Kľúčové slová:Informačný systém, UML, SQL, C#, Visual Studio

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene