23. 1. 2020  3:12 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Autor: Ing. Filip Šimora
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť vybraný modul informačného systému pre priemyselný podnik Jasplastik-SK a implementovať ho vo zvolenom vývojovom prostredí. Na začiatku mojej práce som sa oboznámil s dokumentáciou o internej prevádzke spoločnosti Jasplastik-SK. Podľa dokumentácie som vytvoril analýzu problémovej oblasti a katalóg užívateľských požiadaviek. Ďalším krokom bolo modelovanie UML diagramov a vytváranie tabuliek prípadov použitia. V nasledovnej kapitole som sa zaoberal dátovou analýzou. Najskôr som identifikoval množiny entít, ich atribúty a relačné vzťahy, na základe ktorých som zostrojil entitno-relačný diagram. V programe Datamodeler som vytvoril logický model, ktorý som transformoval na fyzický model. V poslednej kapitole som sa venoval návrhu používateľského rozhrania aplikácie pomocou programovacieho jazyka C# a príkazov SQL v programe Visual Studio 2013, ktorý má v sebe integrovaný Microsoft SQL Server.
Kľúčové slová:Informačný systém, UML, C#, MS Visual Studio, SQL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene