20. 1. 2020  19:03 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Autor: Ing. Róbert Mních
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať informačný systém pre technické oddelenie podpory výrobných procesov, zaoberajúce sa zabezpečovaním kvality procesu výroby osobných automobilov v automobilovom závode Volkswagen Slovakia, a. s., ktorý bude plniť funkciu uceleného pracovného nástroja pri spracovávaní a uchovávaní rôznych informácií potrebných pre zabezpečenie bezchybného procesu výroby automobilu. Práca sa delí na štyri kapitoly. V prvej kapitole je analyzovaný súčasný stav informačného systému na oddelení a sú definované požiadavky zákazníka. V druhej kapitole za pomoci modelovacieho jazyka UML je vytvorený návrh funkčného modelu systému. V kapitole tretej je navrhnutý dátový model a štvrtá kapitola sa zaoberá samotnou implementáciou systému vo zvolenom vývojovom prostredí. Záver kapitoly je venovaný zhrnutiu poznatkov z práce.
Kľúčové slová:informačný systém, databáza, MySQL, UML, PHP, HTML

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene