23. 1. 2020  2:50 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre maklérsku firmu
Autor: Bc. Zuzana Hurčíková
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:RNDr. Iveta Markechová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre maklérsku firmu
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť informačný systém pre maklérsku firmu vo forme webovej stránky po zanalyzovaní procesov a požiadaviek firmy. Obsah je rozdelený do piatich oblastí. V prvej oblasti sa zaoberám analýzou firemných procesov a konkrétnych požiadaviek, ktoré sú spísané v katalógu požiadaviek. V druhej oblasti vytváram informačný model pomocou UML diagramov a scenárov. Tretia a štvrtá oblasť sú zamerané na vytvorenie dátovej analýzy a návrhu databázy, v ktorej rozpíšem jednotlivé entity, atribúty, relačné vzťahy a následne ich transformujem do logického a fyzického modelu. V piatej oblasti sa zaoberám návrhom používateľského prostredia a jeho čiastočnou implementáciou v prostredí web. Význam mojej bakalárskej práce spočíva v zmodernizovaní zaznamenávania informácii v maklérskej firme, ktorú docielim funkčnou webovou stránkou.
Kľúčové slová:PHP, databáza, SQL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene