20. 1. 2020  18:01 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre podnik vyrábajúci ochranné pomôcky
Autor: Bc. Martin Šrenkel
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre podnik vyrábajúci ochranné pomôcky
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je zanalyzovať procesy, ktoré sa v priemyselnom podniku vykonávajú, navrhnúť databázu a čiastočne implementovať informačný systém, ktorý obsahuje záznamy procesov podniku. V prvej časti práce je opis procesov vykonávaných v podniku, analýza problémovej oblasti a katalóg používateľských požiadaviek, ktorý je potrebný pre správnosť a pre to aby informačný systém fungoval tak, ako si to podnik vyžaduje. Druhá časť je zameraná na vytvorenie modelu informačného systému, s využitím scenárov a diagramov UML. Tretia časť sa zameriava na dátovú analýzu informačného systému a vytvorenie databázy. V štvrtej časti je popísaný postup pri práci s používateľským rozhraním. Implementácia bude realizovaná čiastočne v podobe webovej stránky.
Kľúčové slová:Informačný systém, UML, Databáza, SQL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene