20. 1. 2020  19:31 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre autoservis
Autor: Bc. František Dobo
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre autoservis
Abstrakt:DOBO, František. Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre autoservis. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materialovotechnologická fakulta; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.; Trnava MTF STU, 2018. Počet strán: 52. Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie informačného systému pre autoservis, oboznámenie sa so súčasným stavom a analyzovanie problematiky. Definovanie užívateľských požiadaviek podľa informácii získaných z analýzy. Následne vytvorenie prípadov použitia a UML diagramov, vytvorenie entít a ich atribútov a identifikácia relačných vzťahov medzi nimi. Pomocou relačných vzťahov vymodelujeme entitno-relačný diagram podľa ktorého navrhneme a vytvoríme databázu MySQL. Na záver je potreba vytvoriť čiastočnú implementáciu informačného systému pomocou vývojového prostredia Microsoft Visual Studio 2017 a vyhodnotenie výsledkov.
Kľúčové slová:C#, MySQL, Visual Studio, Informačný systém, UML, Databáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene