28. 1. 2020  14:45 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou
Autor: Bc. Martin Jirkovský
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Miriam Iringová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou
Abstrakt:JIRKOVSKÝ, Martin: Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.; Trnava MTF STU, 2019. Cieľom bakalárskej práce je tvorba webového portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nutné analyzovať procesy a definovať katalóg požiadaviek. V ďalších častiach je nutné vytvoriť UML diagramy a vykonať dátovú analýzu pre následné vytvorenie SQL databázy. V poslednej časti sa budem zaoberať návrhom a implementáciou používateľského rozhrania pomocou vývojového prostredia NetBeans IDE 8.2.
Kľúčové slová:MySQL, PHP, databáza, webový portál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene