20. 1. 2020  18:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba
Autor: Bc. Michal Šrámek
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba
Abstrakt:Michal Šrámek: Návrh a implementácia informačného systému pre priemyselný podnik – modul údržba. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF). Vedúci záverečnej práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnutie a čiastočná implementácia informačného systému pre priemyselný podnik. Je zložená z nasledovných častí: úvod, analýza súčasného stavu, analýza používateľských požiadaviek na systém, dátová analýza a čiastočná implementácia vybraných modulov navrhnutého systému v programovacom jazyku JavaScript a rozhrania webovej databázy v Microsoft SQL Management Studio.
Kľúčové slová:ASP.NET, Databáza, UML

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene