19. 1. 2020  17:22 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Autor: Ing. Peter Žigray
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť a následne implementovať vybraný modul informačného systému pre priemyselný podnik. Hlavnou úlohou tohto systému bude zjednodušiť proces nahlasovania chybovej udalosti na zariadeniach. Tento modul bude využívaný pracovníkmi výroby, servisného oddelenia a pracovníkmi kontrolného oddelenia. V prvej časti práce sa zaoberám krátkym opisom firmy, v ktorej bude daný modul implementovaný a súčasne aj opisom riešenia problému. V druhej časti diplomovej práce sa venujem BPMN diagramom pre lepšie pochopenie problematiky procesov vo firme. V nasledujúcej časti bude popísaný kompletný katalóg používateľských požiadaviek. Posledný bod, opísaný v teoretickej časti práce sa zaoberá diagramami UML. Praktická časť práce sa bude skladať z návrhu používateľského rozhrania v prostredí MS visual studio. Poslednou časťou diplomovej práce bude otestovanie vytvorenej aplikácie.
Kľúčové slová:BPMN, MS Visual Studio, UML, SQL, Databáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene