23. 1. 2020  2:19 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Získavanie znalostí pre potreby riadenia výrobných procesov
Autor: Ing. Jela Abasová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie znalostí pre potreby riadenia výrobných procesov
Abstrakt:Cieľom tejto práce je prejsť celým procesom získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov a vytvoriť postupnosť krokov, ktorá by bola aplikovateľná na riešenie príbuzných problémov. Prvá časť práce definuje ciele práce. Predstavuje modelový problém, ktorým je hľadanie vplyvu meteoparametrov na výrobný proces. Druhá časť sa zaoberá analýzou zvolenej oblasti so zameraním na výskumy týkajúce sa podobných problémov. V tretej časti sú predstavené dáta, s ktorými sa bude ďalej pracovať – meteodáta a výrobné dáta –, je popísaná ich príprava na ďalšie spracovanie. Vysvetľuje, prečo nebolo možné v tomto prípade použiť reálne výrobné dáta a prečo bolo nutné pristúpiť k simulácii, aj ako táto simulácia pomôže skúmaniu problémovej oblasti. Štvrtá časť práce opisuje získavanie znalostí z pripravených dát pomocou viacerých data miningových metód. Opisuje zistenia učinené v priebehu analýz a korekcie vykonávané v súvislosti s nimi. Porovnáva jednotlivé spôsoby analýzy. Piata, posledná časť zhŕňa výsledky analýz a ich prínos. Poskytuje návrh zberu dát a odporúčania pre budúcich riešiteľov podobných problémov.
Kľúčové slová:získavanie znalostí z databáz, data mining, meteoparametre, výrobné dáta, simulácia dát

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene