23. 1. 2020  3:08 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Úprava programu riadiaceho systému vybraných modulov AFB Factory pre potreby zberu údajov zo snímačov do relačnej databázy
Autor: Ing. Ondrej Kubina
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úprava programu riadiaceho systému vybraných modulov AFB Factory pre potreby zberu údajov zo snímačov do relačnej databázy
Abstrakt:KUBINA, Ondrej: Úprava riadiaceho systému vybraných modulov AFB Factory pre potreby zberu údajov zo snímačov do relačnej databázy. [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky.- Školiteľ: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.- Trnava: MTF STU, 2017. 91 s. Cieľom diplomové práce je navrhnúť spôsob zberu hodnôt snímačov z vybraných modulov riadiaceho systému AFB Factory, umiestnenom v univerzitnom laboratóriu pre potreby ukladania týchto údajov do relačnej databázy. Pri hľadaní riešenia som vykonal analýzu výrobného systému AFB Factory. Skúmal som metódy, komunikácie s PLC modulmi. Pomocou nástroja Enterprise Architect som navrhol modely vyvíjaného systému v notácii modelovacieho jazyka UML. Následne som vykonal dátovú analýzu vybraných údajov z PLC modulu. Na základe vykonanej analýzy a navrhnutých modelov systému som implementoval riešenie vo forme „Windows Form“ aplikácie v programovacom jazyku C#. Na vytvorenie sieťového komunikačného tunelu medzi PC a PLC modulmi aplikácia využíva funkcie knižnice LIBNODAVE.dll. Aplikácia spolupracuje s relačnou databázou Microsoft SQL Server 2016, do ktorej ukladá načítané údaje z PLC modulov. Výstupom práce sú reálne údaje zo snímačov PLC modulov, uložené v relačnej databáze.
Kľúčové slová:databáza, aplikácia, PLC, údaje, komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene