23. 1. 2020  3:44 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti využitia technológie Hadoop na integráciu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát
Autor: Ing. Martin Kobela
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti využitia technológie Hadoop na integráciu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát
Abstrakt:Cieľom práce je vo všeobecnosti problematika Big Data a možnosti ich spracovania za použití konkrétnej technológie. Tento hlavný cieľ je dekomponovaný na dielčie časti. Prvá časť má za cieľ objasniť problematiku štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát ktoré sú generované stojmi a ľuďmi. Cieľom je vysvetlenie rozdielov medzi spomenutými druhmi dát. Cieľom druhej časti je analyzovanie technológií na spracovanie Big Data. Táto analýza bude hlavne zameraná na Hadoop ako technológie na prácu s Big Data, jeho časti a princíp fungovania. Tretia časť sa sústredí na praktickú časť práce, kde bude prebiehať analýza a následný návrh riešenia za použitia technológie Hadoop s praktickou implementáciou.
Kľúčové slová:Hadoop, Neštruktúrované dáta, Štruktúrované dáta, Big Data

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene