20. 1. 2020  18:17 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
Autor: Ing. Andrej Ivanovič
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory. Prvá časť práce je venovaná analýze AFB Factory hlavne dátovej štruktúre a databázovému riešeniu v aplikácií MES4. Analyzované sú tabuľky z ktorých bude vykonávaný export. Druhá kapitola je zameraná na definovanie užívateľských požiadaviek a vytvorenie katalógu požiadaviek. Vtretej kapitole sa pomocou jazyka UML vytvárajú diagramy prípadov použitia, aktivity diagramy, diagramy tried a sekvenčné diagramy. Ďalšia kapitola pozostáva z implantácie modulu informačného systému, dizajnom okien aplikácie, prostrediu v ktorom bola aplikácia vyvíjaná a testovaniu vyvinutých funkcií. Posledná kapitola pozostáva z užívateľskej príručky a základnej projektovej dokumentácie k navrhnutému a čiastočne implementovanému modulu informačného systému.
Kľúčové slová:UML, MS SQL, C#, informačný systém, .NET framework, Enterprise Architect

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene