20. 1. 2020  19:20 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Autor: Ing. Filip Králik
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Miriam Iringová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo analyzovať, navrhnúť a čiastočne implementovať časť informačného systému. Hlavný cieľ bol uľahčiť a zefektívniť prácu v podniku. Informačný systém budú využívať pracovníci administratívy, výroby a skladu. Prvá kapitola sa zaoberá analýzou súčasného stavu, druhá kapitola bližšie približuje BPMN procesy firmy pre lepšie pochopenie. V tretej kapitole je definovaný katalóg používateľských požiadaviek s funkčnými a nefunkčnými požiadavkami. Štvrtá kapitola sa týka modelovania diagramov v UML. Piatu kapitolu tvorí dátová analýza s fyzickým modelom. Šiesta kapitola pozostáva z popisu implementácie a ukážka návrhu používateľského rozhrania vytvoreného vo Visual Studiu. Posledná siedma kapitola obsahuje prvky softvérových a hardvérových štúdii, hovorí o bezpečnostnej politike. V tejto kapitole nájdeme aj testovacie protokoly a používateľskú príručku.
Kľúčové slová:IS, C#, MSSQL, DDL, Enterprise Architect, Use Case, UML, BPMN

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene