20. 1. 2020  19:37 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh webového rozhrania pre krbové regulátory
Autor: Ing. Pavol Klčo
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Martin Németh, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh webového rozhrania pre krbové regulátory
Abstrakt:KLČO, Pavol, Bc.: Návrh webového rozhrania pre krbové regulátory [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.- Trnava: MTF STU, 2018. Počet strán: 79. Hlavným cieľom mojej práce bolo vytvoriť jednotný, ekonomicky prístupný konfiguračný nástroj, pomocou ktorého je možné konfigurovať a sledovať proces horenia v krbových systémoch. Konfiguračný nástroj vo forme responzívneho webového rozhrania aktívne komunikuje s krbovým regulátorom a zobrazuje užívateľovi aktuálne údaje procesu regulácie krbového systému. Zároveň slúži ako kontrolný nástroj a akékoľvek nežiadúce stavy ohlási obsluhe, prípadne inštalačnému technikovi. Inštalačný technik vie pomocou tohoto nástroja nastavovať kľúčové parametre regulácie a to priamo pri inštalácii krbovej vložky, prípadne aj neskôr pomocou vzdialenej správy. Koncový užívateľ má možnosť zobrazenia kľúčových hodnôt procesu horenia na akomkoľvek zariadení, na ktorom je možné spustiť webový prehliadač. Vďaka responzívnemu dizajnu je možné zobrazenie na osobnom počítači, ale aj na tablete, prípadne smartfóne.
Kľúčové slová:webové rozhranie, responzívny dizajn, krbová regulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene