20. 1. 2020  19:49 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre skladové hospodárstvo
Autor: Ing. Róberta Petrášová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre skladové hospodárstvo
Abstrakt:Prínosom záverečnej práce je prehľadnejší informačný systém pre spoločnosť. V praktickej časti práce je využitý program Enterprise Architect na zobrazenie diagramov vybraných modulov pre informačný systém – aktivity diagramy, stavové diagramy a sekvenčné diagramy. Informačný systém je programovaný v programovacom jazyku PHP ako webová aplikácia. Databáza pre systém je vytvorená v MySQL. Aplikácia je otestovaná na základe princípu testovania čiernej skrinky a ich výsledky spísané vo forme tabuľkových testov. Taktiež je spísaná bezpečnostná politika, ktorá je použitá vo webovej aplikácii. V závere sú zhodnotené výsledky a prínosy práce.
Kľúčové slová:informačný systém, UML, BPMN

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene