20. 1. 2020  17:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu
Autor: Ing. Daniel Šutiak
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu
Abstrakt:ŠUTIAK, Daniel, Bc., : Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky- Vedúci záverečnej práce: Prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. Trnava: MTF STU, 2019 Kľúčové slová: IS, PHP, BPMN, UML, MySQL, testovanie, bezpečnostná politika Cieľom diplomovej práce je navrhnúť informačný systém pre firmu INWELD CONSULTING, s.r.o. . Hlavným cieľom práce, bolo vytvorenie systému pre zamestnancov firmy, ktorí doposiaľ neboli dostatočne zahrnutí v súčasnom informačnom systémovom riešení a zefektívniť prácu v podniku. V prvej kapitole sa zaoberám analýzou problémovej oblasti vo firme . Druhá kapitola je venovaná BPMN diagramom pre lepšie pochopenie fungovania firmy. Tretia kapitola obsahuje katalóg používateľských požiadaviek v ktorom sú definované jeho funkčné a nefunkčné požiadavky. V ďalšej kapitole je pomocou notácie UML opísaný model systému v ktorej sa nachádzajú prípady použitia a diagramy aktivít, sekvenčné diagramy a stavové diagramy. V piatej kapitole sa zaoberám dátovým modelovaním a implementáciou vo zvolenom SRBD. V ďalšej kapitole je vyhotovená programátorská príručka, testovanie a bezpečnostná politika. Posledná kapitola je zameraná na používateľskú príručku a oboznámenie so systémom.
Kľúčové slová:testovanie, UML, PHP, BPMN, IS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene