20. 1. 2020  18:11 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a implementácia systému údržby pre firmu VUNAR Product a.s.
Autor: Ľubomír Szabó
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia systému údržby pre firmu VUNAR Product a.s.
Abstrakt:Práca sa zaobera návrhom systému údržby. Predmetom celého návrhu bude knižne spracovaný informačný systém strojárskeho podniku VUNAR Product a.s. sídliaci v Nových Zámkoch. V katalógu užívateľských požiadaviek sú presne popísané požiadavky nastávajúcich užívateľov informačného systému. Samotný informačný systém bude navrhnutý pomocou diagramov reálnych situácii v podniku. V analýze dát sú popísané všetky entity a relácie ktoré medzi nimi nastávajú. Databáza pre samotný informačny systém bude tvorená na serveri MySQL, grafické používateľské prostredie bude implementované progrmovacím jazykom C#. Pre vstup do systému bude treba zadať meno a heslo pre prácu s dátami.
Kľúčové slová:UML, systém údržby, C#, SQL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene