19. 1. 2020  17:20 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia modulu informačného systému
Autor: Ing. Mária Vlachovičová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia modulu informačného systému
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo analyzovať procesy oddelenia technickej podpory vo vybranej spoločnosti, vypracovanie návrhu a následná čiastočná implementácia modulu informačného systému pre podporu kolaborácie a zefektívnenie procesov riešenia technických používateľských požiadaviek. Programový modul bol navrhovaný pre konkrétny podnik, za účelom zlepšenia komunikácie a spolupráce medzi dvoma úzko spätými IT oddeleniami v dvoch rôznych pobočkách spoločnosti a ohraničenou skupinou používateľov. Pre náš systém boli teda jasne a jednoznačne definované požiadavky a ciele. Diplomová práca je rozdelená do šiestich nosných kapitol. Kapitola 1 je súhrnom základných faktov o súčasnom stave, vytýčených cieľov a dôvodov pre inovácie, ktoré vyplývajú z teoretických poznatkov, pozorovaní a nazhromaždených informácií o aktuálnych procesoch v danom podniku. Nasledujúca kapitola sa zameriava na návrh informačného systému, vrátane návrhu grafického používateľského rozhrania, pričom cieľovou skupinou používateľov sú zamestnanci na rôznych úrovniach znalosti práce s počítačom. Ďalej sa v práci venujeme implementácii systému podľa vopred pripraveného návrhu spolu s opisom ďalších alternatívnych rozšírení a zlepšení. Kapitola 4 sa sústredí na testovanie systému a následne je pojednávané o procese zavedenia nového systému do podnikového prostredia. Celkové zhodnotenie projektu a miera naplnenie vytýčených cieľov sú obsiahnuté v záverečnej časti práce, v kapitole 6.
Kľúčové slová:informačný systém, inovácia, používateľské požiadavky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene