23. 1. 2020  2:35 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
Autor: Ing. Martin Lády
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť a zrealizovať informačný systém s aplikáciou na web s využitím UML diagramov. V prvej kapitole sa zaoberám opisom firemných procesov a špecifikujem katalóg užívateľských požiadaviek. V druhej kapitole sa venujem analýze problémovej oblasti a vytvoreniu modelu systému s využitím diagramov UML, ako napríklad diagramy aktivít a diagramy prípadov použitia, ktoré opisujú ako systém funguje. V tretej kapitole bolo mojou úlohou vypracovať dátovú analýzu a vytvoriť databázu pre informačný systém. V poslednej štvrtej kapitole som navrhol dizajn aplikácie a vo vývojovom prostredí PHP som ju čiastočne implementoval.
Kľúčové slová:Web, UML, HTML, PHP, MYSQL, Informačný systém


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene