20. 1. 2020  17:57 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS
Autor: Ing. Marek Turanský
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na návrh informačného systému s využitím jazyka UML. Predmetom návrhu je informačný systém autobazáru. Úvod sa zaoberá opisom procesov v autobazáre. Katalóg užívateľských požiadaviek definuje požiadavky budúcich užívateľov na informačný systém. Analýzu problémovej oblasti popisujú diagramy prípadov použitia a diagramy aktivít. V časti dátovej analýzy prichádza k identifikácii množín entít a ich atribútov a k identifikácii relačných vzťahov. Na základe týchto vzťahov je vytvorený entito-relačný diagram. Vytvorí sa logický model a databáza. Databáza informačného systému je vytvorená na servery Oracle Database 10g Express Edition. Dáta sú do databázy vkladané prostredníctvom SQL príkazov, vygenerovaných programom ERwin Data Modeler z relačného modelu. Systém je implementovaný v prostredí Delphi verzie 2009.
Kľúčové slová:UML, SQL, databáza, Oracle


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene