19. 1. 2020  17:34 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Čiastkový návrh IS pre riadenie údržby pre spoločnosť Samsung
Autor: Ing. Tomáš Krivošík
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Ľupták, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Čiastkový návrh IS pre riadenie údržby pre spoločnosť Samsung
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom čiastkového informačného systému s použitím jazyka UML pre spoločnosť Samsung Slovakia. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá sa zaoberá opisom procesov, je špecifikovaný katalóg používateľských požiadaviek a následne sú identifikovaný jednotliví aktéri systému. Druhá pojednáva o analýze problémovej oblasti ako aj vytvoreniu modelu systému, s využítím diagramov UML. Pri návrhu som použil vybrané diagramy prípadov použitia a diagramy aktivít. Tretia kapitola je venovaná dátovej analýze systému a vytvoreniu databázy. Identifikované sú množiny, entity, atribúty, ich relačné vzťahy. Nasledujú jednotlivé transformácie, úprava relačných schém pre potreby implementácie, logický model a samotné vytvorenie databázy informačného systému. Poslednou kapitolou je návrh užívateľského rozhrania aplikácie systému a takisto popisu jednotlivých ovládacích prvkov a formulárov aplikácie. Záver je venovaný zhrnutiu celej práce, prínosom ako aj možným budúcim zlepšeniam ako aj vlastným pohľadom.
Kľúčové slová:Analýza , UML, Databáza SQL

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene