20. 1. 2020  17:58 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Sťahovanie dát z EOL testerov do SQL datábazy
Autor: Ing. Stanislav Lehotský
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Michal Škamla, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sťahovanie dát z EOL testerov do SQL datábazy
Abstrakt:LEHOTSKÝ, Stanislav: Sťahovanie dát z EOL testerov do SQL databázy. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Vedúci bakalárskej práce: Doc.Ing.Pavol Tanuška PhD..- Trnava: MtF STU, 2010. 39 s. Kľúčové slová : dáta, Visual Basic, SQL Práca sa zaoberá problematikou spracovávania dát, ich transformáciou z rôznych súborových formátov do SQL databázy. V práci je využité vývojové prostredie ktoré je bežne dostupné a voľne stiahnuteľné z internetu. Okrem pár detailov, poskytuje začínajúcemu programátorovi všetky nástroje pre tvorbu algoritmov pre transformáciu dát z textového súboru, vytvorenie prepojenia na SQL databázu, vloženie a výber dát z databázy či vytvorenie vizuálne rozhrania z užívateľom. Cieľom bakalárskej práce je zrealizovať zálohovanie dát z " end of line (EOL) " testerov pre prípad reklamácií od zákazníka, kedy treba vyhľadať dáta k výrobku pre analýzy chyby.
Kľúčové slová:dáta, Visual Basic, SQL databáza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene