23. 1. 2020  2:16 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie vybraných metód dolovania dát pri KDD
Autor: Ing. Mikuláš Németh
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie vybraných metód dolovania dát pri KDD
Abstrakt:Zámerom mojej práce je predstaviť proces dolovania dát. Dolovanie dát je jednou z fáz komplexného procesu KDD - objavovania znalostí v databázach. V prvej časti práce sa zameriavam na popis celkového procesu objavovania znalostí v databázach a dolovania dát v nich. Zameriavam sa na všeobecný popis tohto procesu, na jeho jednotlivé fázy a vysvetlím miesto a dôležitosť dolovania dát ako procesu v komplexnom procese KDD. V druhej časti mojej práce rozdelím proces data miningu na jednotlivé fázy a na konkrétne metodiky dolovania dát. Zdôrazním charakteristické oblasti, kde sa proces dolovania dát používa a prínosy pre jednotlivé odvetvia. V tretej časti sa zaoberám návrhom rozdelenia jednotlivých metód dolovania dát, ich popisom a klasifikáciou Ku každej metóde popisujem jej výhody a nevýhody, ako aj ich využitie v praxi. Opisujem odvetvia v ktorých sa vybraté metódy využívajú so zameraním na konkrétne prípady ich využitia v rôznych oblastiach a nakoniec uvediem príklady využitia týchto metód v praxi. V tejto časti ešte spomeniem a popíšem systémy, ktoré sa používajú na dolovanie dát. V poslednej časti mojej práce sa zameriavam na celkové zhodnotenie využitia a rozdelení vybratých metód dolovania dát.
Kľúčové slová:dolovanie dát, objavovanie znalostí v databázach, metódy dolovania dát


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene