19. 1. 2020  16:38 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Autor: Ing. Maroš Zobok, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Zeman
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Abstrakt:V mojej diplomovej práci sa zaoberám riešením problematiky testovania veľkých softvérových systémov. Snažil som sa navrhnúť čiastkovú smernicu pre testovanie takýchto systémov so zameraním na fázu implementácie a exekúcie testovacích úloh. V úvode práce rozoberám problematiku testovania softvérových systémov, charakteristiku UML jazyka a špecifikáciu testovania veľkých softvérových systémov. V druhej časti popisujem metódy a techniky používané v testovaní softvéru začínajúce definovaním požiadaviek cez plánovanie, stratégiu, návrhy testov až po implementáciu a exekúciu. Tretia časť je hlavne praktická, v ktorej vypracovávam metodiku pre implementáciu testovacích úloh s pomocou UML jazyka. Prostredníctvom prípadov použitia, sekvenčných, stavových diagramov a diagramov aktivít som navrhol proces práce s testovacou úlohou, defektom a zadefinovaním činností a úloh zúčastnených aktérov procesu. Stavy a aktivity som navrhoval tak, aby bolo vykonávanie testovacej úlohy čo najprehľadnejšie a umožnilo všetkým členom tímu efektívne realizovanie testovania. V ďalšej časti sa zaoberám problematikou organizačnej štruktúry tímu. Nakoniec som sa zaoberal problematikou implementácie testovacieho prostredia. Popísal som problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť a požiadavky, ktoré by mal testovací systém spĺňať. V jednoduchom príklade som ukázal ako sa dá implementovať testovacia úloha v aplikácii MS Sharepoint. Čiastkový návrh smernice som vypracovával s dôrazom na prehľadnosť a efektivitu.
Kľúčové slová:testovanie, softver, metodika


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene